Hassafon >

Zemannm ✡ זְמַנִּים

Lystenningstider og andre tidspunkt etter halakhá
Candlelighting times and other halakhic times

Tilrettelagt og utvida av Olve Utne på grunnlag av KZmanJS — Abu Mamis Javascript Halachic Times Calculator

Tilbake til Hassafon (Back to Hassafon)

Vel ein stad eller fyll inn posisjon og tidssone sjølv: Choose a location or fill in a position / time zone:Lat.    °    '   N S Lon.    °    '   W E
   24 timar   AM/PM    Sommartid (DST)

NB! Sabbatstidene viser feil midt p sommaren og midt p vinteren i nordlege strk. Grunnen til dette er ein feil i skriptet. Hpar f retta opp dette snart. Dei rette tidene for Trondheim er lista opp her. PLEASE NOTE: Due to a bug, the Shabbat times are not displayed correctly in many northern locations around solstice. So please USE CAUTION. Hopefully the bug will be fixed soon. The correct candlelighting times for Trondheim are listed here.

ŋAlt haššḥar עלות השחר
Daggry. / Dawn.
Tallt utfilln טלית ותפלין
Tidlegaste tid for tallt og tefilln. Tidlegaste tid for seie šemŋ om morgonen. / Earliest time for tallt and tefilln. Earliest time for saying šemŋ in the morning.
Hannṣ haḥamm הנץ החמה
Soloppgang — tidspunktet den frste delen av solskiva kjem over horisonten. / Sunrise — when the top edge of the sun shows itself above the horizon.
Sof zemn šemŋ (GR"A) סוף זמן שמע (גר״א)
Šemŋ for morgonen skal vera ferdig. / Latest time for the morning šemáŋ.
Sof zemn tefill (GR"A) סוף זמן תפלה (גר״א)
Morgongudstenesta skal vera ferdig. / Latest time for the morning service.
Ḥaṣt hayym חצות היום
Middag — definert som tidspunktet midt mellom soloppgang og solnedgang. / Midday — defined as halfway between sunrise and sunset.
Minḥ gedol מנחה הדולה
½ proporsjonell time etter ḥaṣt hayym. Tidlegaste tidspunktet ein kan seie minḥ. / ½ proportional hour after ḥaṣt hayym. Earliest time for Minḥ.
Minḥ qetann מנחה קטנה
2½ proporsjonell time fre solnedgang. Beste tida begynna seie minḥ. / 2½ proportional hours before sunset. Best time for commencing Minḥ
Pelg hamminḥ פלג המנחה
Midt mellom minḥ qetann og solnedgang. Fleire ulike pesaqm her — ingen av dei er universelt godtekne. Her er nokre av dei:   Seinaste tida ein kan begynna å seie minḥ. Ein kan seie ŋarbt i ekstraordinre fall. Ein kan begynna halda abbt p fredagskvelden. / Halfway between Minḥ qetann and sunset. Many different pesaqm, none of which are universally accepted. Some say that this is the latest time for commencing Minḥ. Some say that one may commence ŋarbt in extraordinary cases. Some say that one may start observing Shabbat on Friday afternoon.
Šeqiŋt haḥamm שקיעת החמה
Solnedgang — tidspunktet den siste delen av solskiva forsvinn under horisonten. / Sunset — when the last edge of the sun disappears from the horizon.
Ṣét hakkokhabm צאת הכוכבים
Nattemrker. / Nightfall.
Kenist šabbt כניסת שבת
18 minutt fre solnedgang fredag kveld. Fr denne tida av br ein ikkje arbeide eller gjera opp eld — ein br ha tent sabbatslysa og dermed teke p seg ansvaret halde sabbaten. Nr ein har tent sabbatslysa, og seinast nr sola gr ned, er det forbode etter halakh arbeide, inkludert gjera opp eller slkkje eld i noka form. /
Moṣa šabbt (sefardm) מוצאי שבת (ספרדים)
30 proporsjonelle minutt etter solnedgang. Tidlegaste tid ein kan arbeide og gjera opp eld etter at sabbaten er over p laurdagskvelden etter vanleg sefardisk tradisjon. Les om bakgrunnen for dette i “Twilight, Sunset and Night” av rabbi David Bassous. /
Moṣa šabbt (aškenazm) מוצאי שבת (אשכנזים)
Nr det er mrkt nok til sj 3 sme stjerner. Tilsvarar at senter av sola ligg 8,5° under horisonten. Tidlegaste tid ein kan arbeide og gjera opp eld etter at sabbaten er ferdig p laurdagskvelden etter vanleg aškenazisk tradisjon. /
Copyright © 5760,5761 (2000 CE), Abu Mami & Yisrael Hersch. All rights reserved.
E-post:  abumami@kaluach.org     Nettstad:  http://www.kaluach.net
Norsk utgåve Copyright © 5762/2002, Olve Utne.
E-post: utne@nvg.org    Nettstad: http://utne.nvg.org/j/