Bibelen
Den heilage skrifti
html-versjon
Copyright ©2000-2003
Olve Utne