Føreord

Denne nettutgåva av Bibelen tek utgangspunkt i utgåvene av enkeltbøker frå Det gamle testamentet (Den hebraiske bibelen, Tanákh) som vart utgjevne først på 1900-talet. Foreløpig er berre kap. 1 til 7:11 og kap. 26 til 34 av 5. Mosebok utlagde.
       Omsetjaren var Alexander Seippel (f. 22. jan. 1851, d. 22. april 1938).

Kjelder