Femte Mose-bok eller Nye-logi

Denne nettutgåva av Bibelen tek utgangspunkt i utgåvene av enkeltbøker frå Det gamle testamentet (Den hebraiske bibelen, Tanakh) som vart utgjevne aller først på 1900-talet.

Kjelde

Femte Mose-bok eller Nye-Logi. Umsett fraa grunn-teksti. Utgjevi med stats-hjelp. Oslo (Det norske samlaget), 1912.

Inndeling

I denne nett-utgåva er Mosebøkene inndelt i veke-avsnitt etter jødisk tradisjon.