Hassafon > Ḥanukká >

I synagogen

ŋAl hanissím

Dette avsnittet blir lagt til Modím-delen av ŋAmidá under ḥanukká:
 

ŋAl hannissím, ŋal happurqán, ŋal haggeburót, veŋal hattešuŋót, veŋal hanniflaót, veŋal hannèhhamót šèŋasíta láaboténu bayyamím hahém, bazzemán hazzè.

Bimé Mattityá(hu) ben-Yóhhanan kohén gadól Hhašmunáy ubanáv, kešeŋámeda malkhút Yaván (hárešaŋá) ŋal ŋammekhá Yisraél, lešakkehhám mittóratákh, ulháŋabirám méhhuqqé retsonákh.

Veattá veráhhamèkha hárabbím, ŋamád’ta lahèm beŋét tsáratám, rábta et-ribám, dánta et-dinám, naqámta et-niqmatám, masárta gibborím beyád hhalaším, verabbím beyád meŋattím, uršaŋím beyád tsaddiqím, teméím beyád tehorím, vezédím beyád ŋóseqé tóratèkha, ulkhá ŋasíta šém gadól veqadóš beŋólamákh, ulŋammekhá Yisraél ŋasíta tešuŋá gedolá ufurqán kehayyóm hazzè.

Veahhar kákh báu banèkha lidbír bétèkha, ufinú et-hékhalákh, vetíharú et-miqdašákh, vehidlíqu nérót behhatsrót qodšákh, veqábeŋu šemoná yamím éllu behallél ubhódaá baššém, šeŋasíta ŋimmahèm nés vafèle kén ŋasé ŋimmánu .A. Elohénu nissím veniflaót, beŋét ubaŋoná hazzót, venodè lešimkhá haggadól sèla.

Por los milagros, por la redemcion, por las barraganias, y por las salvaciones y por las maravillas y por los conortes que hiziste á nuestros padres en los dias essos, enel tiempo este.

En dias de Matityahu hijo de Iohanan sacerdotegrande Hasmunay y sus hijos, quando estuvo sobre ellos reyno de Grecia sobre tu pueblo Israel, para hazerlos olvidar de tu ley, y para hazerlos passar de fueros de tu voluntad

Y tu por tus piadades las muchas, estuviste por ellos en hora de su angustia: barajaste á su baraja, juzgaste á sus juizios, vengaste á sus venganças, entregaste barraganes en poder de flacos, y muchos en poder de pocos, y malos en poder de justos, y immundos en poder de limpios, y sobervios en poder de trabajantes (en) tu ley: y á ti hiziste nombre grande y santo en tu mundo, y á tu pueblo Israel hiziste salvacion grande, y redempcion como el dia este.

Y empos esto vinieron tus hijos á entre da de tu casa; y escombraron á tu palacio, y alimpiaron á tu santuario, y hizieren encender candelas en cortes de tu santidad, y establecieron ocho dias estos con loor, y con alabacion. Assi como hiziste con ellos milagro y maravilla, assi baz con nos .A. nuestro Dió milagros y maravillas en la hora y enel punto este, y loaremos á tu nombre el grande siempre.

Parashiyyót

Dag:

Sefardím

Ashkenazím

Párashá

Haftará

Párashá

Haftará

1. dag 

Kohén: 4. Mosebok 6:22-7:3

Leví: 4. Mosebok 7:4-7:11

Yisraél: 4. Mosebok 7:12-17

4. Mosebok 7:1-17

2. dag

Kohén: 4. Mosebok 7:18-20
Leví: 4. Mosebok 7:21-23
Yisraél: 4. Mosebok 7:18-23
4. Mosebok 7:18-29

3. dag

Kohén: 4. Mosebok 7:24-26
Leví: 4. Mosebok 7:27-29
Yisraél: 4. Mosebok 7:24-29
4. Mosebok 7:24-35

4. dag

Kohén: 4. Mosebok 7:30-32
Leví: 4. Mosebok 7:33-35
Yisraél: 4. Mosebok 7:30-35
4. Mosebok 7:30-41

5. dag

Kohén: 4. Mosebok 7:36-38
Leví: 4. Mosebok 7:39-41
Yisraél: 4. Mosebok 7:36-41
4. Mosebok 7:36-47

6. dag (rósh hhódesh)

*
4: 4. Mosebok 7:42-47
4. Mosebok 28:1-15
4. Mosebok 7:42-47

7. dag (ikkje rósh hhódesh)

Kohén: 4. Mosebok 7:48-50
Leví: 4. Mosebok 7:51-53
Yisraél: 4. Mosebok 7:48-53
4. Mosebok 7:48-59

7. dag (rósh hhódesh)

*
4. Mosebok 7:48-53
4. Mosebok 28:1-15
4. Mosebok 7:42-47

8. dag

Kohén: 4. Mosebok 7:54-71
Leví: 4. Mosebok 7:72-83
Yisraél: 4. Mosebok 7:84-8:4
4. Mosebok 7:54-8:4

Shabbát vayésheb

1. Mosebok 37:1-40:23 Amos 2:6-3:8 1. Mosebok 37:1-40:23 Amos 2:6-3:8

Shabbát miqqéts

1. Mosebok 41:1-44:17 1. Kongebok 3:15-4:1 1. Mosebok 41:1-44:17 1. Kongebok 3:15-4:1
Til toppen

Skrivarstuå ©2002–2003 Olve Utne
Oppdatert (updated) 7. juli 2002 - 7. tammúz 5763