Hassafon > Ḥanukká >

Sefardisk musikk

Ocho kandelikas — «Åtte småe lys»

Dette er ein nyskriven ḥanukká-song på djudeo-espanyol (ladino), skriven av Flory Jagoda frå Sarajevo.

Linkar til sefardisk og mizraḥisk ḥanukká-musikk

BSZ Hall of Music

Her finst bl.a. marokkansk ḥanukká-musikk sunge av Hazan Sylvain Elzam. Linkane er dessverre ikkje heilt stabile...

Til toppen

Skrivarstuå ©2002–2003 Olve Utne
Oppdatert (updated) 7. juli 2002 - 7. tammúz 5763