Hassafon > Mat >

Berakhót — ברכות
(Velsigningar / Blessings)

Velsigningar over drikke / Blessings before drinking

Vin av druer; druesaft / Wine of grapes; grape juice

Om det er fleire til stades, seier leiaren først: / If not alone, the leader says this first:

סַבְרִי מָרָנָן (לְחַיִּים)

With your permission: (reply: Lehhayyím!)

Med Dykkar løyve: (svar: Lehhayyím)

Leiaren fortsett: / The leader continues:

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן׃ (אָמֵן)

Blessed art Thou, Eternal One, our God, ruler of the Universe, creator of the fruit of the vine.

Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet, skapar av frukta frå vinranken.


Drikke som ikkje inneheld druer, eller som inneheld mindre enn 50% druejuice.

Leiaren les:

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהַכּל נִהְיָה בִּדְבָרו׃ (אָמֵן)

Blessed art Thou, Eternal One, our God, sovereign of the Universe, who created all with Thy word.

Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet, som skapte alt med ordet Ditt.

Til toppen

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 16. juli 2002 - 5. ab 5762