Hassafon > Mat >

Šakšúka (Chakchouka) | שקשוקה
(mizraḥisk tomat- og paprikagryte med egg)

Innhald kjem seinare.

Til toppen

Skrivarstuå ©2004 Olve Utne
Oppdatert (updated) 26. oktober 2004 - 11. ḥešván 5765