Hassafon > Sefarím >

Lenkjer & litteratur / Links & literature

Hebraisk originaltekst (The original Hebrew text)

תורה נביאים וכתובים בכתיב הםסורה מנוקד

Tanákh i hebraisk utgåve med vokalar frå Mechon Mamre.

Navigating the Bible

Toráen (Mosebøkene) og Haftará (dei delene av Nebi’ím (Profetane) og Ketubím (Skriftene) som blir lesne i synagogen), både i hebraisk original og i engelsk omsetjing, og dessutan lydfilar med resitasjon av den hebraiske teksten i austeuropéisk aškenazisk tradisjon. Veleigna for aškenazím som skal stå bar miṣvá eller bat miṣvá, og sjølvsagt òg for andre interesserte. Produsert av World ORT Union.

Kol Kore

Eit israelsk aškenazisk alternativ med hebraiske menyar.

Jødiske omsetjingar (Jewish translations)

Jewish Publication Society Bible

Heile Tanakh (Den hebraiske bibelen, Det gamle testamentet) i engelsk omsetjing. Basert på omsetjinga frå 1917, men med nokre endringar.

MTR Torah Freeware - Israel

MS-DOS-basert gratisprogramvare med mange av hovudverka frå jødisk religion. Programvaren er utvikla av Mechon Mamre - ei gruppe av torá-lærde i Israel som lever direkte etter boda i Mišnè Torá og oppfordrar andre aktivt til å gjera som dei. Programpakken inneheld eit søkeprogram og den fullstendige teksten av desse verka:

Andre omsetjingar / Other translations

Det gamle Testamente - Danmark

Det danske Bibelselskabs versjon av Det gamle testamentet (protestantisk).

Gamla testamentið - Island

Ein islandsk versjon av Det gamle testamentet (protestantisk).

Tidsskrift / Journals

The Journal of Hebrew Scriptures (ISSN 1203-1542) - Alberta, Canada

"Articles in the Journal of Hebrew Scriptures are indexed in the ATLA Religion Database (in print as Religion Index One) and their abstracts appear in Religious and Theological Abstracts. The journal is archived by the National Library of Canada, and is accessible for consultation and research at the Electronic Collection site maintained by The National Library of Canada."

Torá (Ḥummáš)

JPS Tanakh - English

JPS Tanakh - Hebrew/English

Tanakh on CD-ROM

Til toppen

Skrivarstuå ©2000–2003 Olve Utne
Oppdatert (updated) 31. januar 2003 - 28. šebát 5763