Hassafon > Helg > Pèsaḥ >

Innleiing

Pèsaḥ (hebraisk פֶּסַח [pèsaḥ]), òg skrive Pesach, eller jødisk påske er den første av dei tre jødiske valfartsfestane og blir markert i sju eller åtte dagar frå den 15. nisán (hebr. נִיסָן) — månaden som i bibelsk tid vart kalla abíb (hebr. אָבִיב). Ein rører ikkje vanlege korn- og brødvarer i alle dei sju eller åtte dagane pèsaḥ varar.

Den første kvelden, og oftast òg den andre, held ein eit spesielt påskemåltid med symbolske matretter som karpás (selleri eller andre grønsaker), maṣṣót (flatbrød), marór (bitre urter), zeróaŋ (lammebein), bēṣá (eit grilla egg) og sausen ḥaróset (òg kalla dukká) — ein saus som skal minne om mørtelen dei israelittiske slavane brukte i Egypt. Kvar person drikk fire glas druevin, druejus eller rosinvin. Med bakgrunn i desse matrettene og andre rituelle handlingar les ein Haggadá šel pesaḥ (påskeforteljinga) om utgangen av Egypt.

Historisk bakgrunn

Pèsaḥ, eller jødisk påske, har opphav i tre ulike hovudelement:

  1. Ein landbruksfest med grødeofring (maṣṣá — eller flatbrød av det første kornet)
  2. Ein nomadefest med dyreofring (påskelammet)
  3. Ein minnesfest om utgangen av Egypt.

Halakhá og minhág

Mat for haggadá-måltidet

Sefardisk mat

A Sephardic Passover Seder

Eit lite utval av typiske sefardiske matretter for haggadá-måltidet (séderen).

Aškenazisk mat

Séderfatet

Ke’arat HaHaggadah-The Seder Plate

Austleg-sefardiske séderfat er gjerne arrangerte ut frå ARI z"l, mens aškenaziske jødar rettar seg etter Šulḥán ŋarúkh. I dette dokumentet får vi sjå korleis den mest utbreidde sefardiske måten å legge opp séderfatet på hentar inspirasjon frå qabbalá. Frå The SephardiConnection.

Musikk

Sefardisk musikk

Aškenazisk musikk

Klassisk musikk

Til toppen

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 15. mars 2002 - 2. nissán 5762