Hassafon >

Purím ✡ פּוּרִים

Rituale

 

Megillàt Estér

Ein les Esters bok to gonger på purím: Først på kvelden at purím begynner, deretter på dagen på på 15. adár.

Ein les òg ‘al hanissím.

Esters bok

Føre ein les Esters bok høgt, les ein to eller tre berakhót (velsigningar):

Ashkenazím seier: Sefardím seier:

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגלה ׃

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגלה ׃

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
(Borukh ato Adoinoi, eloiheinu melekh ho-oilom,)
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

ašér qiddešánu bemitsvotáv, vetsivvánu ‘al miqrá megillá.
(Ašer kidšonu bemitsvoisov, vetsivonu al mikro megillo.)
som helga oss med sine bod, og baud oss å lesa megilláen.

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

ašér qiddešánu bemitsvotáv, vetsivvánu ‘al miqrá megillá.
som helga oss med sine bod, og baud oss å lesa megilláen.

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ׃

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שעשה נסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה ׃

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
(Borukh ato Adoinoi, eloiheinu melekh ho-oilom,)
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

šé‘asa nissím láaboténu bayyamím hahém, bazzemán hazé.
(še-oso nissim lavoiseinu bayomim hoheim bazman hazei.)
som gjorde under for forfedrane våre i dei dagane, på denne tida.

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

šé‘asa nissím láaboténu bayyamím hahém ubazzemán hazé.
som gjorde under for forfedrane våre i dei dagane og på denne tida.

Første gongen ein les megilláen på purím det året, seier ein:

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ׃

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ׃

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
(Borukh ato Adoinoi, eloiheinu melekh ho-oilom,)
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

šehehheyánu veqiyyemánu vehiggi‘ánu lazzemán hazé.
(še-hehhyonu vekiyemonu vehigiyonu lazman hazei.)
som heldt oss i live, heldt oss oppe og lét oss nå denne tida.

Barúkh attá Adonáy, elohénu mélekh ha‘olám,
Velsigna er Du, Evige, vår Gud, herskar over Universet,

šehehheyánu veqiyyemánu vehiggi‘ánu lazzemán hazé.
som heldt oss i live, heldt oss oppe og lét oss nå denne tida.

Esters bok på norsk:

מגלת אסתר

Kap. 1, v. 1-8

1 Og det var i dagane åt Ahhashverósh (Xerxes), han Ahhashverósh som styrte Hodu (India) til Kush (Nubia) — eithundreogtjuesju statar. 2 I dei dagane at kong Ahhashverósh sat på kongstronen sin i borgbyen Shushán. 3 I tredje året av styret sitt gjorde han eit gilde for alle prinsane sine og tenestemennene sine; hærførarane i Persia og Medea, adelen og prinsane frå statane var for åsynet hans. 4 Han lét vise den ærefulle rikdommen av riket sitt, og den verdige venskapen i mange dagar, hundre og åtti dagar [i alt]. 5 Og da desse dagane var lidne, gjorde kongen eit gilde for alt folk som fanst i borgbyen Shushán — frå dei store til dei små — i parken ved paviljonghagen åt kongen. 6 ... 7 ... 8 ...
ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד־כוש שבע ועשרים ומאה מדינה ׃   בימים ההם כשבת ׀ המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה ׃   בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל־שריו ועדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו ׃   בהראתו את־עשר כבוד מלכותו ואת־יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום ׃   ובמלואת ׀ הימים האלה עשה המלך לכל־העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד־קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך ׃   חור ׀ כרפס ותכלת אחוז בחבלי־בץ וארגמן על־גלילי כסף ועמודי שש מטות ׀ זהב וכסף על רצפת בהט־ושש ודר וסחרת ׃   והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך ׃   והשתיה כדת אין אנס כי־כן ׀ יסד המלך על כל־רב ביתו לעשות כרצון איש־ואיש ׃  

v. 9-12

9 ... 10 ... 11 ... 12 ...

v. 13-15

13 ... 14 ... 15 ...
׃

v. 16-22

(norsk)
׃

Kap. 2, v. 1-4

(norsk)
׃

v. 5-20

(norsk)
׃

v. 21-23

(norsk)
׃

Kap. 3, v. 1-7 (norsk)

&# ׃
v. 8-15 (norsk) &# ׃
Kap. 4 (norsk) &# ׃
Kap. 5 (norsk) &# ׃
Kap. 6 (norsk) &# ׃
Kap. 7, v. 1-4 (norsk) &# ׃
v. 5-9 (norsk) &# ׃
Kap. 8, v. 1-2 (norsk) &# ׃
v. 3-6 (norsk) &# ׃
v. 7-14 (norsk) &# ׃
v. 15-17 (norsk) &# ׃
Kap. 9, v. 1-9 (norsk) &# ׃
v. 10-28 (norsk) &# ׃
v. 29-32 (norsk) &# ׃
Kap. 10 (norsk) &# ׃

Mat

Purímmat blant andre grupper

Persiske jødar

«På purímkvelden, etter ta‘anít Estér [Esters faste] hadde folk med seg allslags kukuar [grønsaksomelettar], — slik som urtar, spinat, eggfrukt og potet — og halva [semulegrynsbasert konfekt].»

T. Cohanim i intervju med Gil Marks. Omsett frå Marks 1999, s. 197.

Til toppen

Andre skandinaviske sider

Jødiske purímsider

Purim (Det mosaiske trossamfunn i Oslo)

«Purim er en av helligdagene i den jødiske kalenderen som har mest glede i seg. På Purim minnes man tiden da den jødiske befolkningen i Persia ble reddet fra utryddelse.»

Ikkje-jødar skriv om purím

Ester

«Ester er en jødisk, foreldreløs jente som blir oppdratt hos sin onkel Mordekai som er en slektning av kong Saul. (...) » (Frå Høgskulen i Volda.)

DÖD ÅT ISRAEL!

«Pang i synagogan! Men lugn, bara lugn, mitt herrskap! Det är ingen palestinsk terrorgrupp som gått till aktion. Pistolerna är garanterat ofarliga, laddade med knallpulver. Attentatsmännen är bara nägra smäpojkar som far fram mellan Torahrullar och Talmudkommentarer, upp och ner, över bord och bänkar, rätt genom små grupper av oberört samtalande män med skägg och kindlockar, iförda randiga särkar och pälsbrämade kvarnhjulshattar.» (Av Anders Brogren.)

Til toppen

Litteratur og kjelder

SpanishPortuguese 1965
Book of Prayer of the Spanish and Portuguese Jews’ Congregation, London : Volume One: Daily and Occasional Prayers.
Oxford 5725—1965.

Hebraiske kjelder

תנ״ך
ספר תורה נביאים וכתובים מדויק היטיב על פי המסורה
הוגה בעיון נמרץ על ידי החכם המובהק מהו׳ מאיר הלוי לעטעריס
װיען : בדפוס האדון אדאלף הָאלצהױזען, שנת ה׳ תרמ״ה ליצירה (1885).
Til toppen

Skrivarstuå - Copyright 2002 - Olve Utne
Oppdatert (updated) 31. januar 2002 - 18. šebát 5762