Hassafon > Sefarím >

Jødiske e-bøker (Jewish e-books)

 
Forfattar
Author
Geografi
Geography
Verk
Work
Kommentarar
Comments
    Navigating the Bible [Mosebøkene] Mosebøkene og tilhørande avsnitt or Profetane i hebraisk uvokalisert og vokalisert original med latinsk transkripsjon og engelsk omsetjing. Med RealAudio lydfilar så ein kan høre resitasjonen (litauisk aškenazisk tradisjon).
Philo Judæus (ca15-10BCE-40/45CE) Egypt On the Embassy to Gaius Philo frå Alexandria: THE FIRST PART OF THE TREATISE ON VIRTUES (De Virtutibus Prima Pars, Quod Est De Legatione Ad Gaium). Translation: Charles Duke Yonge. (1854-1855)
Flavius Josephus
(37-100)
Rom.
 • Historiôn tês Ioudaïkês archaiologias [Antiquitates Judaicæ]
 • Historia Ioudaïkou polemou pros Rhômaious [De bello Judaico]
 • Peri archaiotêtos Ioudaiôn (a) & Peri archaiotêtos antirrêtikos (b) [Contra Apionem]
 • Iôsêpou bios [Josephi Vita]
 • Gresk tekst i latinsk transkripsjon. Basert på Flavii Iosephi opera. Ved B. Niese. Berlin (Weidmann), 1892. Tekstene gjort tilgjengelege gjennom Perseus Digital Library.
  The works of Flavius Josephus Omsett 1737 av den kristne teologen William Whiston (engelsk, 1667-1752). Innhald: Antiquities of the Jews / War of the Jews / The Life of Flavius Josephus - Autobiography / Josephus’s Discourse to the Greeks concerning Hades / Flavius Josephus Against Apion.
      Mišná (Snunit — visuell hebraisk) Skriven på mishnaisk hebraisk (etter-bibelsk hebraisk med sterke islett av araméisk) og fullført tidleg på 200-talet av Jehudá hannasí.
      Toseftá  
    Israel Talmúd Jerušalmí Den palestinske Talmúd. Fullført ca 400.
    Iraq Talmúd Bablí (aust-araméisk) Den babylonske Talmud. Skriven på aust-araméisk og fullført mot slutten av 400-talet.
      Séfer Jeṣirá (engelsk) Usikker alder, men truleg over 1000 år gammal. Omsetjing av den korte versjonen ved Aryeh Kaplan.
  Jehudá Halléví
  f ca1075
  d 1141
  Sefarad The Kuzari, part I (engelsk)  
  Rambam (Moshe ben Maimon, Maimonides)
  f 1135 Córdoba, Spania
  d 1204, Kairo, Egypt
  Sefarad Mišné Torá (Snunit — visuell hebraisk)
  Mišné Torá (Mechon Mamre — logisk hebraisk)
   
  Séfer hammiṣvót  
  Moré nebukhím  
  Ramban
  f 1194, Gerona, Spania
  d 1270, Acco, Israel
  Sefarad Milḥamót hašŠém  
  Séfer hazzekhút  
  Rabbénu Joná
  f sist på 1100-talet, Gerona, Spania
  Sefarad Ša‘aré tešubá Viktig verk om etikk og soning.
  Ritba (Rab Yom Tob ben Abrahám Asevilli)
  f 1250 Sevilla
  d 1330 Sevilla
  Sefarad (Viktig talmud-kommentator)  
  Jaŋaqób ben Ašér
  f 1280
  d 1340
  ? Arbaŋá Turím eller Túr Trykt i 1475 som den andre hebraiske boka i historia. Boka inneheld det meste av gjeldande rabbinsk lov frå hans tid, men med ufullstendige kjeldetilvisingar og ofte utan konklusjonar om kva syn som er korrekt når kjeldene er ueinige. I dette verket ser vi for første gong den moderne firedelinga av jødisk lov:
  1) Óraḥ Ḥajjím - "levemåte": dagleg livsførsel, bønn, velsigningar, sabbatar, høgtider, fastedagar og heilagdagar.
  2) Joré Deá - "kunnskapslæraren": kosthald, rituell reinskap, omskjering, sjukebesøk, sorg, renter, jordbruk, tiende og veldedigheit.
  3) Ében haŋézer - "hjelpesteinen": familie, ekteskap og skilsmisse.
  4) Ḥošen Mišpát - "domsbrystskjoldet": sivilrett, strafferett, rettsapparat, dommarar, prov (bevis), lån, hopehav, eigedom, tjuveri og ran.
    Sefarad Synod of Castilian Jews, 1432 (engelsk)  
  R. Abraham Zacuto
  f 1452 Salamanca, Castilla
  d 1525 Damaskus, Syria
  Sefarad Séfer Jahasín (engelsk) Ferdig ca 5264/1504. 1. utgåve: Konstantinopel (Istanbul) 5326/1566.
  R. Joseph ben Efraim Caro
  f 1488
  d 1575
  Sefarad Bét Joséf Bét Joséf er eit kommentarverk til Túr, og vart utgjeve ein gong mellom 1550 og 1558.
  Šulḥán ŋArúkh (engelsk)
  (Òg skrive: Shulchan aruch, Schulchan oruch, Shulhan aruj, Shulhan arukh, Shuljan aruj, shulkhn-orekh, sjoelchan aroech, etc.
  Rabbi Joseph ben Ephraim Caro (Karo) skreiv Šulḥán ŋArúkh i Tsefát (Safed) i Galilea på 1560-talet. Boka er i seg sjølv ein hovudautoritet for sefardisk jødedom. Ashkenaziske jødar reknar òg boka som viktig, og i kombinasjon med Rabbi Isserlis sin kommentar til Šulḥán ŋArúkh, Mappá, er boka rekna som autoritativ for ashkenaziske jødar òg. Denne nettutgåva er ashkenazisk og foreløpig ufullstendig.
  Moses Cordovero
  f 1522
  d 1570
  Sefarad Tomer Deborá (engelsk) Tomer Deborá vart først utgjeva i Venezia i 1588. Rabbi Moses ben Jacob Cordovero (RaMáQ) levde heile livet i Ṣefát (Tsefat, Safed) i Galilea. Andre kjente bøker av han er: Ór jaqár, Pardés Rimmoním og Ór neŋeráb. Biografi ved Rabbi Yrachmiel Tilles.
  R. Moshe Isserles
  f 1530
  d 1572
  Ashkenaz:
  Kraków
  Mappá Mappá er eit kommentarverk til Šulḥán ŋArúkh. Rab Moshe Isserles var rósh ješibá i Kraków og blir rekna som den viktigaste halakhá-autoriteten i ashkenazisk jødedom.
  R. Yaŋakob ben Shemu’el Hagiz
  f 1620 Marokko
  d 1674
  Sefarad
  Marokko
  Halakhót Qetannót  
  R. Avraham Avli ben Chaim HaLevi Gombiner
  f 1633
  d 1683
  Ashkenaz Magén Abrahám
  (Òg skrive: Magen Avraham, Mogen Avrohom, Mogein Avrohom)
  Ein av hovudkommentarane til Shulhhán ‘arúkh.
  R. Moshe Ḥayyim Luzzatto
  f 1707
  d 1746
  Italia Mesilàt yešarím (hebraisk)
  Òg skrive: Mesilas Yesharim [ashkenazisk]
  Namnet hans er òg skrive Moses Hayyim, Moshe Chaim, Moshe Chayyim m.m.
  R. Shneur Zalman frå Liadi
  f 5505 (1745)
  d 5573 (1812)
  Ashkenaz Liquté amarím = Tanjá (hebraisk) Rabbi Shneur Zalman frå Liad er òg kjent som der Alter Rebbe. Han grunnla Chabad-Lubavitch-chasidismen. I Liquté amarím - betre kjent under namnet Tanjá - skisserer han filosofien sin som levemåte. Biografi frå Chabad Lubavitch of Cyberspace.

  Til toppen

  Skrivarstuå ©2000–2002 Olve Utne
  Oppdatert (updated) 6. mai 2002 - 25. iyyár 5762