Hassafon >

Andre former av namnet

Norsk: Shavuot, shavuót, [sjavuot];
Jiddisch: shvues;
Engelsk: shabungot (sp.-p.), shabungóth (sp.-p.), shavuos (ashk. orth.);
Nederlandsk: sjawoeot, sjavoeot;
Spansk: shavuot (934), shabuot (249) Fransk: Vanleg: chavouot (364), chavouoth (231), shavouot (151), shavouoth (100); mindre bruka: chavouôte (37), chavouôt (24), chavou’ot (19), chavou’oth (16); lite bruka: chavouote (9), chevouot (8), chévouôt (8), chevouôte (5), chevouôte (4), chévouôte (4), shevouoth (3), chevouoth (2), chevouote (2), shavouote (2), shavouóth (2), shévouoth (1); synonym: pentecôte juive, fête des semaines;
Italiensk: shavuot (63), shabuot (8), shavu’ot (4), ahabu’ot (2), sciabuot (1); synonym: festa delle settimane.

Til toppen

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 15. mars 2002 - 2. nissán 5762