Sida har fått ny adresse: http://hassafon.nvg.org/nn/index.php/Hjelp:Språkhjälp_för_svenskar