Skrivarstuå > HTML >

html-kodar: Det latinske alfabetet

Vokalar

enkel akutt grave cirkumfleks tødlar tilde makron breve kvist
A   Á Aacute À Agrave  Acirc Ä Auml à Atilde Ā #256 Ă #258 Ą #260
a   á aacute à agrave â acirc ä auml ã atilde ā #257 ă #259 ą #261
E   É Eacute È Egrave Ê Ecirc Ë Euml #7868 Ē #274 Ĕ #276 Ę #280
e   é eacute è egrave ê ecirc ë euml #7869 ē #275 ĕ #277 ę #281
I   Í Iacute Ì Igrave Î Icirc Ï Iuml Ĩ #296 Ī #298 Ĭ #300 Į #302
i   í iacute ì igrave î icirc ï iuml ĩ #297 ī #299 ĭ #301 į #303
O   Ó Oacute Ò Ograve Ô Ocirc Ö Ouml Õ Otilde Ō #332 Ŏ #334 Ǫ #490
o   ó oacute ò ograve ô ocirc ö ouml õ otilde ō #333 ŏ #335 ǫ #491
U   Ú Uacute Ù Ugrave Û Ucirc Ü Uuml Ũ #360 Ū #362 Ŭ #364 Ų #370
u   ú uacute ù ugrave û ucirc ü uuml ũ #361 ū #363 ŭ #365 ų #371
W   #7810 #7808 Ŵ #372 #7812                
w   #7811 #7809 ŵ #373 #7813                
Y   Ý Yacute #7922 Ŷ #374 Ÿ #376 #7928            
y   ý yacute #7923 ŷ #375     #7929            
Æ AElig Ǽ #508                            
æ aelig ǽ #509                            
Œ OElig                                
œ oelig                                
Ø Oslash Ǿ #510                            
ø oslash ǿ #511                            
Å Aring Ǻ #506                            
å aring ǻ #507                            

Konsonantar

enkel akutt háček cirkumfleks tilde gjennom prikk komma cedilla
B                                  
b                                  
C   Ć #262 Č #268 Ĉ #264         Ċ #266     Ç Ccedil
c   ć #263 č #269 ĉ #265         ċ #267     ç ccedil
D                   Đ #272            
d                   đ #273            
F                                  
f                                  
G   Ǵ #500     Ĝ #284         Ġ #288 Ģ #290    
g   ǵ #501     ĝ #285         ġ #289 ģ #291    
H           Ĥ #292     Ħ #294            
h           ĥ #293     ħ #295            
J           Ĵ #308                    
j           ĵ #309                    
K   #7728                            
k   #7729                            
L   Ĺ #313             Ł #321     Ļ #315    
l   ĺ #314             ł #322     ļ #316    
N   Ń #323 Ň #327     Ñ Ntilde         Ņ #325    
n   ń #324 ň #328     ñ ntilde         ņ #326    
S   Ś #346 Š #352 Ŝ #348                 Ş #350
s   ś #347 š #353 ŝ #349                 ş #351
T                                  
t                                  
Z   Ź #377 Ž #381 #7824         Ż #379        
z   ź #378 ž #382 #7825         ż #380        

 


Linkar

Konvensjonelle fontsett — linkar til ISO 8859

The ISO 8859 Alphabet Soup

Om skogen av ascii-teiknsett som finst der ute. Fin nettside for deg som lurar pΠkva som skjedde no... ;-) Ved Roman Czyborra.

iso8859-1 table (Tyskland)

Her finn du html-kodane du treng for å få fram spesialteikn i dokumentet ditt — så lenge dei ikkje er for spesielle... Ved Martin Ramsch.

Utvida fontsett — linkar til Unicode

Latin 1 and Unicode characters in &ampersand; entities

Her finn du òg kodar for meir spesielle teikn, inkludert Unicode-kodar der det trengst.

Unicode Home Page (California, USA)

«Welcome to Unicode. Founded in 1991 following several years of informal cooperation, the Unicode Consortium continues to develop and promote The Unicode Standard, aid in its implementation, and works to maintain quality control over future revisions to the Standard. The Unicode Consortium brings together software industry corporations and researchers at the leading edge of standardizing international character encoding. The outcome of this cooperation is the Unicode Standard, which provides the foundation for internationalization and localization of software. The Unicode Consortium maintains full synchronization of its standard with the International Standard ISO/IEC 10646.»

UNICODE Informational Page

Linksamling til mange av dei sentrale sidene om Unicode.

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 1. april 2002 / 19. nissán 5752