Skrivarstuå > HTML >

html-fargekoding: 16 fargar

VGA og dei 16 «idiotsikre» fargane

På gamle PCar med VGA-skjermkort og/eller gammal skjerm er det berre muleg å sjå 16 fargar. Desse fargane er lista opp til venstre i tabellen under. Andre fargar vil ofte bli attgjevne med rastermønster. Om dette gjeld bakgrunnsfargen, vil ofte skrifta bli meir eller mindre uleseleg. Derfor er det viktig at ein held seg til desse fargane som bakgrunn for tekst om ein vil at sidene skal vera tilgjengelege for absolutt alle på nettet. Men det er etterkvart relativt få att av desse maskinene på nettet, og dei seksten fargane det er snakk om er vel kanskje ikkje dei aller mest estetiske...
Hex-kode & html-namn:
#ffffff
white
#ffff00
yellow
#ff00ff
magenta
#00ffff
aqua
#c0c0co
silver
#808000
olive
#800080
purple
#008080
teal
#808080
grey
#ff0000
red
#00ff00
lime
#0000ff
blue
#000000
black
#800000
maroon
#008000
green
#000080
navy

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 10. mai 2003 / 9. iyyár 5763