Skrivarstuå > HTML >

html-fargekoding: dei 216 nettsikre fargane

Mange av dei andre gamle maskinene (Mac II o.a.) viser 256 fargar. Avhengig av operativsystemet kan det variere kva for fargar som faktisk er tilgjengelege, men det finst 216 fargar som blir rekna som sikre, m.a.o. som felles for dei ulike plattformene. Dei fargane det her er snakk om er alle dei som har hex-kodar samansette av verdiane 00, 33, 66, 99, CC og FF — slik som #660099 eller #FF3300. Det er framleis ein god del av desse maskinene i bruk, så ein bør tenkje seg svært godt om før ein brukar andre fargar enn dei 216 «sikre» fargane som bakgrunn for tekst i eit html-dokument.

Nokre fine fargar blant dei 216 «nettsikre» fargane

Norsk namn hex-kode Korleis ser det ut? Norsk namn hex-kode Korleis ser det ut?
Kvit #ffffff   Faluraud #660000  
Sølvgrå #c0c0c0   Raud #990000  
Grå #808080   Brent umbra #993333  
Svart #000000   Gammalrosa #cc6666  
Mørkeraud #800000   Rå oker #996633  
Skarp raud #ff0000   Lys oker #cc9900  
Gul #ffff00   Orange #ff9900  
Lysegrøn #00ff00   Maisgul #ffcc00  
Grøn #008000   Gulgrøn #669900  
Mosegrøn #808000   Signalgrøn #009900  
Blågrøn #008080   Rå umbra #333300  
Lyseblå #00ffff   Kongeblå #3366cc  
Blå #0000ff   Mellomblå #000099  
Marineblå #000080   Koboltblå #003366  
Lys lilla #ff00ff   Lilla #990099  
Fiolett #800080   Indigo #330033  
Hex-kode & norsk namn:
#000000
(svart)
#333333
(mørkegrå)
#666666
(...)
#999999
(...)
#cccccc
(sølvgrå)
#ffffff
(kvit)
#330000
(...)
#660000
(faluraud)
#990000
(...)
#cc0000
(...)
#ff0000
(...)
#003300
(...)
#006600
(...)
#009900
(signalgrøn)
#00cc00
(...)
#00ff00
(lysegrøn)
#000033
(...)
#000066
(...)
#000099
(...)
#0000cc
(...)
#0000ff
(...)
#333300
(...)
#663300
(...)
#993300
(...)
#cc3300
(...)
#ff3300
(...)
#336600
(...)
#666600
(...)
#996600
(...)
#cc6600
(...)
#ff6600
(...)
#339900
(...)
#669900
(...)
#999900
(...)
#cc9900
(lys oker)
#ff9900
(orange)
#33cc00
(...)
#66cc00
(...)
#99cc00
(...)
#cccc00
(...)
#ffcc00
(maisgul)
#33ff00
(...)
#66ff00
(...)
#99ff00
(...)
#ccff00
(...)
#ffff00
(sitrongul)
#330033
(indigo)
#660033
(...)
#990033
(...)
#cc0033
(...)
#ff0033
(...)
#330066
(...)
#660066
(...)
#990066
(...)
#cc0066
(...)
#ff0066
(...)
#330099
(...)
#660099
(...)
#990099
(...)
#cc0099
(...
#ff0099
(...)
#3300cc
(...)
#6600cc
(...)
#9900cc
(...)
#cc00cc
(...)
#ff00cc
(...)
#3300ff
(...)
#6600ff
(...)
#9900ff
(...)
#cc00ff
(...)
#ff00ff
(...)
#003333
(...)
#006633
(...)
#009933
(...)
#00cc33
(...)
#00ff33
(...)
#003366
(koboltblå)
#006666
(...)
#009966
(...)
#00cc66
(...)
#00ff66
(...)
#003399
(...)
#006699
(...)
#009999
(...)
#00cc99
(...
#00ff99
(...)
#0033cc
(...)
#0066cc
(...)
#0099cc
(...)
#00cccc
(...)
#00ffcc
(...)
#0033ff
(...)
#0066ff
(...)
#0099ff
(...)
#00ccff
(...)
#00ffff
(...)

Skrivarstuå ©2002–2003 Olve Utne
Oppdatert (updated) 1. mai 2003 / 9. iyyár 5763