Skrivarstuå > HTML >

html-fargekoding: Fire gråtonar

Dette er ein situasjon du lett kan komma borti — f.eks. om du kjører Windows 3.x på ei maskin med gråtone-skjerm.
html-namn hex-kode Korleis ser det ut?
white #ffffff  
silver #c0c0c0  
grey #808080  
black #000000  

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 4. november 2005 / 21. ḥešván 5765