Skrivarstuå > HTML >

html-fargekoding: monokrom

Monokrom skjerm

Nokre gamle datamaskiner har monokrom skjerm — det vil seie at ein berre har éin fargekontrast: på eller av. På Macintosh (Plus, SE, SE-30, Classic) vil dette seie kvit og svart, og på andre plattformer kan «fargane» vera f.eks. lysegrøn og mørkegrøn... Om du vil lage sider som fungerer bra på monokrom skjerm, får du lite bruk for fargekodar og kan dermed hoppe over denne sida.

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 1. april 2002 / 19. nissán 5752