Skrivarstuå > HTML >

Gresk i Unicode

 

Gresk i kan kodast på to måtar i Unicode — med kodenamn eller med desimalkodar. Det enklaste å lære er kodenamna, ettersom dei rett og slett er dei greske bokstavnamna med engelsk skrivemåte.

Når du skriv eit dokument i html og har bruk for eit gresk symbol, bruk namna frå tabellen under og sett dei mellom & (og-teikn) og ; (semikolon), slik: η. Resultatet vil da sjå slik ut: η. Koden for Hellas (på gresk) ser slik ut: Ελλας, og gjev dette resultatet: Ελλας.

I klassisk gresk er det mykje bruk av diakritiske teikn (aksentar, aspirasjonsteikn). Desse kjem det meir om seinare.

 
Stor bokstavliten bokstavLydverdi i klassisk gresk
ΑAlphaαalphaA
ΒBetaβbetaB
ΓGammaγgammaG
ΔDeltaδdeltaD
ΕEpsilonεepsilonE
ΖZetaζzetaZ
ΗEtaηetaĒ
ΘThetaθthetaTH
ΙIotaιiotaI
ΚKappaκkappaK
ΛLambdaλlambdaL
ΜMuμmuM
ΝNuνnuN
ΞXiξxiX (KS)
ΟOmicronοomicronO
ΠPiπpiP
ΡRhoρrhoR
ΣSigmaσsigmaS
ςsigmaf
ΤTauτtauT
ΥUpsilonυupsilonU, Y
ΦPhiφphiPH, F
ΧChiχchiKH
ΨPsiψpsiPS
ΩOmegaωomegaŌ
SymbolNamn
ϑthetasymtheta-symbol
ϖpivpi
ϒupsihypsilon med krok

 


Linkar

Fonts that Support Unicode (Storbritannia)

Linkar til fontar som støttar Unicode for språk som gresk, russisk, hebraisk, arabisk, kinesisk etc. Ved Alan Wood.

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 16. desember 2002 / 12. tébét 5763