Skrivarstuå > HTML >

Olve Utne: Innføring i HTML

 

Velkommen åt minikurset mitt i HTML-koding. Eg har ikkje delt inn stoffet i leksjonar, for ulike menneske har ulike måtar å lære på.

Om du vil ha hjelp til skulearbeid...

... så kan eg dessverre ikkje lova å hjelpe deg. :-(   Man du må gjerne sende meg ein e-post om du finn feil her, slik at eg kan få retta dette til fordel for andre brukarar.

 

Skrivarstuå ©2002 Olve Utne
Oppdatert (updated) 4. november 2004 / 19. ḥešván 5765