Hassafon >

Det jødiske Skandinavia / Jewish Scandinavia

Innhold / Contents


Jødisk musikk, teater og litteratur / Jewish music,  theatre, and literature

Bente Kahan

Bente Kahan er skodespelar og musiker (song og gitar) frå Oslo med jiddisch musikk og annan jødisk musikk som spesialitet. Ho driv Teater Dybbuk. Bente held konsertar bl.a. i Nederland, Tyskland, Israel, USA... Sjå òg Dramatikerkatalogen.

Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887): Elektroniske Værker

Det Kongelige Bibliotek i København sitt utval av verka av den dansk-jødiske forfattaren M. A. Goldschmidt.

Øystein Wingaard-Wolf

Øystein Wingaard-Wolf er diktar, romanforfattar og visesongar. Her er Aftenposten sin presentasjon av honom.


Skandinavisk-jødisk historie og slektsgransking / History and genealogy of the Scandinavian Jews

Jødiske museum, utstillingar og galleri / Jewish museums, exhibitions and galleries

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum er et nyt museum som vil åbne tidligst i slutningen af 2003 i den ældste del af Det Kongelige Bibliotek i København. Museet er blevet til på initiativ af en større kreds af interesserede, med støtte fra private og offentlige fonde.

Blandt danske jøder — et fotografisk portræt

Fotograf: Linda Horowitz.

Judiska Museet i Stockholm

...

Eldre historie og slektsgransking / Early history and genealogy

JewishGen Scandinavia SIG

JewishGen Scandinavia SIG (tidlegare JewishGen Denmark SIG) er eit forum for skandinavisk-jødisk ættegransking med nettressursar og diskusjonsforum (e-postliste).

Indlæg i Jødesagen

Henrik Wergeland: Indlæg i Jødesagen til Understøttelse for Forslaget om Ophævelse af Norges Grundlovs § 2, sidste Passus (frå Samlede Skrifter, IV. Avhandlinger, Opplysningsskrifter: 3dje Bind 1839-1842)

The Aryan Cradle — Iceland and the “Jewish Question”

by Snorri G. Bergsson

Antisemittisme og holocaust / Anti-Semitism and the Holocaust

Falstadsenteret - Minnested og senter for menneskerettigheter

Frå formålsparagrafen: Falstadsenteret er et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter. Historie: Falstad skolehjem vart ekspropriert av okkupasjonsmakta i oktober 1941 og gjort om til SS Strafgefangenenlager Falstad — ein konsentrasjonsleir for politiske fangar, inkludert russiske og jugoslaviske krigsfangar, og dessutan ca 50 jødar frå Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. I massegravene i Falstadskogen vart det etter frigjeringsdagen 8. mai 1945 funne 202 lik, derav 43 jødiske og ikkje-jødiske norske statsborgarar.

Folkemord, historie og revisjonisme - www.holocaust-info.net

Folkemord, historie og revisjonisme

«Formålet med dette nett-stedet er å være en norsk-språklig inngangsport til informasjon omkring nazismens folkemord og andre forbrytelser. Det skal inneholde en oversikt over sentrale temaer som er basert på den siste historiske forskningen, og det skal samtidig gjøre tilgjengelig nøyaktig motinformasjon til de historieforfalskningene såkalte "revisjonister" og Holocaust-nektere sprer på internett.»

Holocaust i Norge

Nettressurs med tidsline, digitaliserte kjelder (inkl. lovverk, rundskriv, telegram, brev, notat og kvitteringar), html- og pdf-versjonar av Bjarte Bruland si hovudoppgåve Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene (Bergen 1985), deler av NOU 1997:22 i engelsk omsetjing og andre artiklar og ressursar. Ved Bjarte Bruland.

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig (NOU 1997:22)

«Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den 2. verdenskrig og oppgjøret etter krigen. Avgitt til Justis- og politidepartementet juni 1997.»

Monitor

Monitor er eit uavhengig antifascistisk tidsskrift som motarbeider alle former av rasisme, fascisme og antisemittisme.

Ove Borøchstein

Ove Borøchstein har lagt ut foto og  informasjon om kristiansundsjødane som vart drepne under andre verdskrigen. Gå til sida hans og trykk på "MINNESMERKE". På heimesida hans finn du òg informasjon om boka "SVART NATT" — ei ungdomsbok av Ove med ny-nazisme som tema...

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz

HBTA arrangerer dokumentasjonsreiser til nokre av nazistane sine konsentrasjonsleirar. Formålet er å gi ungdom kunnskap om menneskerettar og demokrati, og å bevisstgjera unge menneske til å taka ansvar for ei fredelegare verd.

Vaksinepakken

«Vaksinepakken mot antisemittisme og rasisme, fremmedfrykt og fremmedhat.»

|v| online [holocaust]

Vincent Lendvay si norskspråklege side om shoa (holocaust) — han har bl.a. ein eigen seksjon om jødane i Norge.

Etter andre verdskrigen / After World War II

Jødene i Norge etter 2. verdenskrig

Av Kristin Ringvold.


Jødedom og jødisk kultur som emne ved skandinaviske utdanningsinstitusjonar / Judaic resources at Scandinavian universities and colleges

Nokre av desse sidene kan vera meir eller mindre farga av kristne verdiar og tradisjonar. / Some of these sites may be more or less influenced by Christian values and traditions

Saknar du ein link til ei jødisk-relatert nettside ved høgskulen eller universitetet ditt kan du sende meg et brev med adressen til sida, så vil eg vurdere å laga ein link.

Til toppen

Private ressurssider og linksamlingar / Private resource pages and link collections

Danske og nordiske jødiske links

ved Finn Ekberg Christiansen

Carolineskolen

Jødisk privatskole i København

Til toppen

Sverige / Sweden

Til toppen

Skrivarstuå ©2002–2003 Olve Utne
Oppdatert (updated) 30. januar 2003 - 27. shebát 5763