Skrivarstuå -
virtuell folkeboksamling for kultur og miljø

Artiklar, bøker, pekarsamlingar og andre kjeldetypar om tema som tradisjonell skandinavisk kultur med hovudvekt på kystkultur, inkludert nasjonale minoritetar og urfolk.Bokhyllå: Litteratur & musikk av gammal og ny dato, inkl. lokalhistorie for Trøndelag & Nordmøre, folkemusikk, ættegransking, religion, biologi o.a.

Litteratur og musikk av gammal og ny dato

The Bookshelf: Literature & music, with special emphases on Scandinavian history & lore, religion, and biology.

Data: Internett-publisering & html-kurs; koding av hebraisk, gresk, devanāgarī, runar, m.m. i Unicode; grafikk; maskiner & programvare.

html, grafikk, datamaskiner og programvare

Web-publishing & html course; coding of Hebrew, Greek, Devanagari, Runes, etc. in Unicode; free clipart; computers & software.

Safon.org: Nettressurs for jødisk religion & kultur med hovudvekt på sefardisk og skandinavisk tradisjon. Skrifter, rituelle objekt, synagogar, mat, helgedagar, livssyklus, retningar & grupper, språk & musikk; sefardisk haggadá, jiddisch ordbok, kunnskapstestar og mykje meir... Viktige fokus på Safon.org inkluderer tradering og berekraftig utvikling, inkludert økologisk jordbruk og etisk samfunnsøkonomi. (Gammal versjon / Ny versjon)

Jødisk religion og kultur

Safon.org: Jewish resource site with main emphases on Sephardic and Scandinavian Judaism: Writings, ritual objects, synagogues, food, holidays, life cycle events, branches of Judaism, languages & music, candle lighting times, etc. Important foci on Hassafon also include sustainable development, including ecological farming and ethical economy. (Old version | New version)

Konsertsalen: Presentasjon av musikaren Olve Utne; med utvalde gratispartitur med musikk av Händel, Vivaldi o.a.

Konsertsalen

Presentation of the baroque violin and viola player Olve Utne; with selected free scores of music by Handel, Vivaldi and others.