Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Terumá

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Anden Mosebog, kap. 25:1—27:19

2. Mosebog 25

(1) JHVH talede til Mošè og sagde: (2) Sig til Jisraéliterne, at de skal bringe mig en Offerydelse; af enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal I tage min Offerydelse. (3) Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestå af Guld, Sølv, Kobber, (4) violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, (5) rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ, (6) Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Røgelsen, (7) Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet. (8) Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem. (9) Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.

(10) Du skal lave en Ark af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj, (11) og overtrække den med pu1t Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den; (12) og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side at den. (13) Så skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld, (14) og du skal stikke Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kan bæres med dem; (15) Stængerne skal blive i Ringene, de må ikke tages ud. (16) Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. (17) Så skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt; (18) og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket. (19) Den ene Kerub skal du anbringe ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; du skal lave Keruberne således, at de er i eet med Sonedækket ved begge Ender. (20) Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, således at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende. (21) Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. (22) Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber på Vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Jisraéliterne.

(23) Fremdeles skal du lave et Bord at Alkacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt, (24) og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det. (25) Og du skal sætte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen. (26) Så skal du lave fire Guldringe og sætte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben; (27) lige ved Listen skal Ringene sidde til at stikke Bærestængerne i, så at man kan bære Bordet. (28) Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres. (29) Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skåle til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem. (30) På Bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Åsyn.

(31) Fremdeles skal du lave en Lysestage af purt Guld, i drevet Arbejde skal Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, således af dens Blomster med Bægere og Kroner er i eet med den. (32) Seks Arme skal udgå fra Lysestagens Side, tre fra den ene og tre fra den anden Side. (33) På hver af Armene, der udgår fra Lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, (34) men på selve Stagen skal der være fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, (35) et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgår fra Lysestagen. (36) Bægrene og Armene skal være i eet med den, så at det hele udgør eet drevet Arbejde af purt Guld. (37) Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper på den, for at de kan lyse Pladsen foran op. (38) Dens Lampesakse og Bakker skal være af purt Guld. (39) Der skal bruges en Talent purt Guld til den og til alt dette Tilbehør. (40) Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig på Bjerget.

2. Mosebog 26

(1) Boligen skal du lave af ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn med Keruber på i Kunstvævning. (2) Hvert Tæppe skal være otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne skal have samme Mål. (3) Tæpperne skal sys sammen, fem og fem. (4) I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, skal du sætte Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes skal du sætte Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke; (5) du skal sætte halvtredsindstyve Løkker på det ene Tæppe og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke, Løkke lige over for Løkke. (6) Og du skal lave halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgør et Hele.

(7) Fremdeles skal du lave Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her skal du lave elleve Tæpper, (8) hvert Tæppe skal skal være tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne skal have samme Mål. (9) Og du skal sy de fem af Tæpperne sammen for sig og de seks for sig; det sjette Tæppe, det, der kommer til at ligge over Teltets Forside, skal du lægge dobbelt. (10) Og du skal sætte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke. (11) Og du skal lave halvtredsindstyve Kobberkroge og stikke dem i Løkkerne og sammenføje Teltdækket, så de udgør et Hele. (12) Men hvad angår det overskydende af Teltdækkets Tæpper, skal Halvdelen deraf hænge ned over Boligens Bagside, (13) og den overskydende Alen på begge Sider af Telttæppernes Længder skal hænge ned over begge Boligens Sider for at dække den. (14) Fremdeles skal du lave et Dække over Teltdækket af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind. (15) Fremdeles skal du lave Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op, (16) hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt. (17) På hvert Bræt skal der være to indbyrdes forbundne Tapper; således skal du indrette det ved alle Boligens Brædder. (18) Af Brædderne, som du skal lave til Boligen, skal tyve være til Sydsiden, (19) og til de tyve Brædder skal du lave fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt. (20) Andre tyve Brædder skal laves til Boligens anden Side, som vender mod Nord, (21) med fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til hvert Bræt. (22) Og til Bagsiden, der vendet mod Vest, skal du lave seks Brædder. (23) Til Boligens Baghjørner skal du lave to Brædder, (24) som skal bestå af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den første Ring; således skal de begge indrettes for at danne de to Hjørner. (25) Altså bliver der til Bagsiden otte Brædder med tilhørende seksten Fodstykker af Sølv, to til hvert Bræt. (26) Og du skal lave Tværstænger af Alkacietræ, fem til de Brædder, der danner Boligens ene Side, (27) fem til de Brædder, der danner Boligens anden Side, og fem til de Brædder, der danner Boligens Bagside mod Vest; (28) den mellemste Tværstang midt på Brædderne skal nå fra den ene Ende af Væggen til den anden. (29) Du skal overtrække Brædderne med Guld, og deres Ringe, som Tværstængerne skal stikkes i, skal du lave af Guld, og Tværstængerne skal du overtrække med Guld. (30) Og du skal rejse Boligen på den Måde, som vises dig på Bjerget.

(31) fremdeles skal du lave et Forhæng af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus; det skal laves i Kunstvævning med Keruber på. (32) Du skal hænge det på fire Piller af Akacietræ, overtrukne med Guld og med Knager af Guld, på fire Fodstykker af Sølv; (33) og du skal hænge Forhænget under Krogene og bringe Vidnesbyrdets Ark ind i Rummet bag ved Forhænget, og Forhænget skal danne eder en Skillevæg mellem det Hellige og det Allerhelligste. (34) Og Sonedækket skal du lægge over Vidnesbyrdets Ark i det Allerhelligste. (35) Men Bordet skal du stille uden for Forhænget, og Lysestagen over for Bordet ved Boligens søndre Væg; Bordet skal du altså stille ved den nordre Væg. (36) Fremdeles skal du lave et Forhæng til Teltets indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning; (37) og til Forhænget skal du lave fem Piller af Akacietræ, som du skal overtrække med Guld, med Knager af Guld, og du skal støbe fem Fodstykker dertil af Kobber.

2. Mosebog 27

(1) Fremdeles skal du lave Alteret af Akacietræ, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet skal Alteret være, og tre Alen højt. (2) Du skal lave Horn til dets fire Hjørner, således at de er i eet dermed, overtrække det med Kobber (3) og lave Kar dertil, for at Asken kan fjernes, ligeledes de dertil hørende Skovle, Skåle, Gafler og Pander; alt dets Tilbehør skal du lave af Kobber. (4) Du skal omgive det med et flettet Kobbergitter, og du skal sætte fire Kobberringe på Fletværket. på dets fire Hjørner. (5) Og du skal sætte Gitteret neden under Alterets Liste, således at Fletværket når op til Alterets halve Højde. (6) Fremdeles skal du lave Bærestænger til Alteret, Stænger af Akacietræ, og overtrække dem med Kobber. (7) Og Stængerne skal stikkes gennem Ringene, så at de sidder langs Alterets to Sider, når det bæres. (8) Du skal lave det hult af Brædder; som det vises dig på Bjerget, skal du lave det.

(9) Boligens Forgård skal du indrette således: På Sydsiden skal der være et Forgårdsomhæng af tvundet Byssus, hundrede Alen langt på denne ene Side, (10) med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne. (11) Og på samme Måde skal der på den nordre Langside være et Omhæng, hundrede Alen langt, med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne. (12) På Forgårdens Bredside mod Vest skal der være et Omhæng, halvtredsindstyve Alen langt, med ti Piller og ti Fodstykker, (13) og Forgårdens Bredside mod Øst skal være halvtredsindstyve Alen lang. (14) På den ene Side deraf skal der være femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker, (15) på den anden Side ligeledes femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker. (16) Forgårdens Indgang skal have et Forhæng på tyve Alen af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning med fire Piller og fire Fodstykker. (17) Alle Forgårdens Piller rundt omkring skal have Bånd af Sølv, Knager af Sølv og Fodstykker af Kobber. (18) Omhænget om Forgården skal være hundrede Alen på hver Langside, halvtredsindstyve Alen på hver Bredside og fem Alen højt; det skal være af tvundet Byssus, og Fodstykkerne skal være af Kobber. (19) Alle Redskaber, der bruges ved Arbejdet på Boligen, alle dens Pæle og alle Forgårdens Pæle skal være af Kobber.


Parašàt Terumá: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2003–2004 Olve Utne
Oppdatert 1. november 2004 - 17. ḥešván 5765