Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Teṣavvè

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Anden Mosebog, kap. 27:20—30:10

2. Mosebog 27

(20) Fremdeles skal du pålægge Jisraéliterne at skaffe dig ren Olivenolie af knuste Frugter til Lysestagen, og der skal stadig sættes Lamper på. (21) I Åbenbaringsteltet uden for Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdet, skal Aharón og hans Sønner gøre den i Stand, at den kan brænde fra Aften til Morgen for HERRENs Åsyn. Det skal være en evig gyldig Bestemmelse, der skal påhvile Jisraéliterne fra Slægt til Slægt.

2. Mosebog 28

(1) Du skal lade din Broder Aharón og hans Sønner tillige med ham træde frem af Jisraéliternes Midte og komme hen til dig, for at de kan gøre Præstetjeneste for mig, Aharón og Aharóns Sønner, Nadab, Abihu, Elŋazár og Itamar. (2) Og du skal tilvirke din Broder Aharón hellige Klæder til Ære og Pryd, (3) og du skal byde alle kunstforstandige Mænd, hvem jeg har fyldt med Kunstfærdigheds Ånd, at tilvirke Aharón Klæder, for at han kan helliges til at gøre Præstetjeneste for mig. (4) Klæderne, som de skal tilvirke, er følgende: Brystskjold, Efod, Kåbe, Kjortel af mønstret Stof, Hovedklæde og Bælte. De skal tilvirke din Broder Aharón og hans Sønner hellige Klæder, for at de kan gøre Præstetjeneste for mig, (5) og dertil skal de bruge Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, Karmoisinrødt Garn og Byssus.

(6) Efoden skal du tilvirke af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i Kunstvævning. (7) Den skal have to Skulderstykker, der skal være til at hæfte på; den skal hæftes sammen ved begge Hjørner. (8) Og dens Bælte, som skal bruges, når den tages på, skal være af samme Arbejde og i eet med den; det skal være af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus. (9) Så skal du tage de to Sjohamsten og gravere Jisraéls Sønners Navne i dem, (10) seks af Navnene på den ene Sten og de andre seks på den anden efter Aldersfølge; (11) med Stenskærerarbejde, som ved Gravering af Signeter, skal du indgravere Jisraéls Sønners Navne i de 14 Sten, og du skal indfatte dem i Guldfletværk. (12) Disse to Sten skal du fæste på Efodens Skulderstykker, for at Stenene kan bringe Jisraéls Sønner i Minde, og Aharón skal bære deres Navne for HERRENs Åsyn på sine Skuldre for at bringe dem i Minde. (13) Og du skal tilvirke Fletværk af Guld (14) og to Kæder af purt Guld; du skal lave dem i snoet Arbejde, som når man snor Reb, og sætte disse snoede Kæder på Fletværket.

(15) Fremdeles skal du tilvirke Retskendelsens Brystskjold i Kunstvævning på samme Måde som Efoden; af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus skal du lave det; (16) det skal være firkantet og lægges dobbelt, et Spand langt og et Spand bredt, (17) Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række, (18) Rubin, Safir og Jaspis i den anden, (19) Hyacint, Agat og Ametyst i den tredje, (20) Krysolit, Sjoham og Onyks i den fjerde; og de skal omgives med Guldfletværk i deres Indfatninger. (21) Der skal være tolv Sten, svarende til Jisraéls Sønners Navne, en for hvert Navn; det skal være graveret Arbejde som Signeter, således at hver Sten bærer Navnet på en af de tolv Stammer. (22) Til Brystskjoldet skal du lave snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb. (23) Til Brystskjoldet skal du lave to Guldringe og sætte disse to Ringe på Brystskjoldets øverste Hjørner, (24) og de to Guldsnore skal du knytte i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner; (25) Snorenes anden Ende skal du anbringe i det Fletværker og fæste dem på Forsiden af Efodens Skulderstykke. (26) Og du skal lave to andre Guldringe og sætte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre, mod Efoden vendende Rand. (27) Og du skal lave endnu to Guldringe og fæste dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den er hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte; (28) og man skal med Ringene binde Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kommer til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke løsner sig fra Efoden. (29) Aharón skal således stedse bære Jisraéls Sønners Navne på Retskendelsens Brystskjold på sit Hjerte, når han går ind i Helligdommen, for at bringe dem i Minde for HERRENs Åsyn. (30) Og i Retskendelsens Brystskjold skal du lægge Urim og Tummim, så at Aharón bærer dem på sit Hjerte, når han går ind for HERRENs Åsyn, og Aharón skal stedse bære Jisraéliternes Retskendelse på sit Hjerte for HERRENs Åsyn.

(31) Fremdeles skal du tilvirke Kåben, som hører til Efoden, helt og holdent af violet Purpur. (32) Midt på skal den have en Halsåbning ligesom Halsåbningen på en Panserskjorte, omgivet af en Linning i vævet Arbejde, for at den ikke skal rives itu; (33) og langs dens nedeste Kant skal du sy Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn og mellem dem Guldbjælder hele Vejen rundt, (34) så at Guldbjælder og Granatæbler skifter hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant. (35) Aharón skal bære den, når han gør Tjeneste, så at det kan høres, når han går ind i Helligdommen for HERRENs Åsyn, og når han går ud derfra, at han ikke skal dø,

(36) Fremdeles skal du lave en Pandeplade af purt Guld, og i den skal du gravere, som når man graverer Signeter: «Helliget HERREN.» (37) Den skal du fastgøre med en violet Purpursnor, og den skal sidde på Hovedklædet, foran på Hovedklædet skal den sidde. (38) Aharón skal bære den på sin Pande, for at han kan tage de Synder på sig, som klæder ved de hellige Gaver, Jisraéliterne frembærer, ved alle de hellige Gaver, de bringer; og Aharón skal stedse have den på sin Pande for at vinde dem HERRENs Velbehag.

(39) Kjortelen skal du væve i mønstret Vævning af Byssus. Og du skal tilvirke et Hovedklæde af Byssus og et Bælte i broget Vævning.

(40) Også til Aharóns Sønner skal du tilvirke Kjortler, og du skal tilvirke Bælter til dem og Huer til Ære og Pryd. (41) Og du skal iføre din Broder Aharón og hans Sønner dem, og du skal salve dem, indsætte dem og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.

(42) Tillige skal du tilvirke Linnedbenklæder til dem til at skjule deres Blusel, og de skal nå fra Hoften ned på Lårene. (43) Dem skal Aharón og hans Sønner bære, når de går ind i Åbenbaringsteltet eller træder frem til Alteret for at gøre Tjeneste i Helligdommen, at de ikke skal pådrage sig Skyld og lide Døden) En evig gyldig Anordning skal det være for ham og hans Afkom efter ham.

2. Mosebog 29

(1) Således skal du bære dig ad med dem, når du helliger dem til at gøre Præstetjeneste for mig: Tag en ung Tyr, to lydefri Vædre, (2) usyrede Brød, usyrede Kager, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie; af fint Hvedemel skal du bage dem. (3) Læg dem så i een Kurv og bær dem frem i Kurven sammen med Tyren og de to Vædre. (4) Lad derpå Aharón og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang og tvæt dem med Vand. (5) Tag så Klæderne og ifør Aharón Kjortelen, Efodkåben, Efoden og Brystskjoldet og bind Efoden fast på ham med Bæltet. (6) Læg Hovedklædet om hans Hoved og fæst det hellige Diadem på Hovedklædet. (7) Tag så Salveolien og udgyd den på hans Hoved og salv ham. (8) Lad dernæst hans Sønner træde frem og ifør dem Kjortler, (9) omgjord dem med Bælter og bind Huerne på dem. Og Præsteværdigheden skal tilhøre dem med evig Ret. Så skal du indsætte Aharón og hans Sønner.

(10) Før Tyren frem foran Åbenbaringsteltet, og Aharón og hans Sønner skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved. (11) Slagt så Tyren for HERRENs Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet (12) og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod. (13) Tag så alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og bring det som Røgoffer på Alteret; (14) men Tyrens Kød, dens Hud og dens Skarn skal du brænde uden for Lejren. Det er et Syndoffer.

(15) Derpå skal du tage den ene Væder, og Aharón og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved. (16) Slagt så Væderen, tag dens Blod og spræng det rundt om på Alteret. (17) Skær så Væderen i Stykker, tvæt dens Indvolde og Skinneben, læg dem på Stykkerne og Hovedet (18) og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for HERREN; en liflig Duft, et Ildoffer for HERREN er det.

(19) Derpå skal du tage den anden Væder, og Aharón og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved. (20) Slagt så Væderen, tag noget af dens Blod og stryg det på Aharóns og hans Sønners højre Øreflip og på deres højre Tommelfinger og højre Tommeltå og spræng Resten af Blodet rundt om på Alteret. (21) Tag så noget af Blodet på Alteret og af Salveolien og stænk det på Aharón og hans Klæder, ligeledes på hans Sønner og deres Klæder. så bliver han hellig, han selv og hans Klæder og ligeledes hans Sønner og deres klæder. (22) Derpå skal du tage Fedtet af Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, Leverlappen, begge Nyrerne med Fedtet på dem, dertil den højre Kølle, thi det er en Indsættelsesvæder, (23) og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød, som står for HERRENs Åsyn, (24) og lægge det alt sammen på Aharóns og hans Sønners Hænder og lade dem udføre Svingningen dermed for HERRENs Åsyn. (25) Tag det så igen fra dem og bring det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet til en liflig Duft for HERRENs Åsyn, et Ildoffer er det for HERREN. (26) Tag derpå Brystet af Aharóns Indsættelsesvæder og udfør Svingningen dermed for HERRENs Åsyn: det skal være din Del. (27) Således skal du hellige Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. det, hvormed Svingningen udføres. og det, som ydes af Aharóns og hans Sønners Indsættelsesvæder. (28) Og det skal tilfalde Aharón og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra Jisraéliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal Jisraéliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til HERREN.

(29) Aharóns hellige Klæder skal tilfalde hans Sønner efter ham, for at de kan salves og indsættes i dem. (30) I syv Dage skal de bæres af den af hans Sønner, som bliver Præst i hans Sted, den, som skal gå ind i Åbenbaringsteltet for at gøre Tjeneste i Helligdommen. (31) Så skal du tage Indsættelsesvæderen og koge dens Kød på et helligt Sted; (32) og Aharón og hans Sønner skal spise Væderens Kød og Brødet i Kurven ved Indgangen til Åbenbaringsteltet; (33) de skal spise de Stykker, hvorved der skaffes Soning ved deres Indsættelse og Indvielse, og ingen Lægmand må spise deraf, thi det er helligt. (34) Og dersom der bliver noget af Indsættelseskødet eller Brødet tilovers til næste Morgen, da skal du opbrænde det tiloversblevne; spises må det ikke, thi det er helligt.

(35) Således skal du forholde dig over for Aharón og hans Sønner, ganske som jeg har pålagt dig. Syv Dage skal du foretage Indsættelsen; (36) daglig skal du ofre en Syndoffertyr til Soning og rense Alteret for Synd ved at fuldbyrde Soningen på det, og du skal salve det for at hellige det. (37) Syv dage skal du fuldbyrde Soningen på Alteret og hellige det; således bliver Alteret højhelligt; enhver, der kommer i Berøring med Alteret, bliver hellig".

(38) Hvad du skal ofre på Alteret, er følgende: Hver Dag to årgamle Lam som stadigt Offer. (39) Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved Aftenstid. (40) Sammen med det første Lam skal du bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Oliven, og et Drikoffer af en Fjerdedel Hin Vin. (41) Og det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; sammen med det skal du ofre et Afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for HERREN. (42) Det skal være et stadigt Brændoffer, som I skal bringe, Slægt efter Slægt, ved Indgangen til Åbenbaringsteltet for HERRENs Åsyn, hvor jeg vil åbenbare mig for dig for at tale til dig, (43) og hvor jeg vil åbenbare mig for Jisraéls Børn, og det skal helliges ved min Herlighed. (44) Jeg vil hellige Åbenbaringsteltet og Alteret, og Aharón og hans Sønner vil jeg hellige til at gøre Præstetjeneste for mig. (45) Og jeg vil bo midt iblandt Jisraéls Børn og være deres Gud; (46) og de skal kende, at jeg HERREN er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt iblandt dem, jeg HERREN deres Gud!

2. Mosebog 30

(1) Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde Røgelse på: af Akacietræ skal du lave det, (2) en Alen langt og en Alen bredt, firkantet skal det være, og to Alen højt, og dets Horn skal være i eet med det. (3) Du skal overtrække det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og sætte en Guldkrans rundt om; (4) og du skal sætte to Guldringe under Kransen på begge Sider, på begge Sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke Bærestænger i, for at det kan bæres med dem; (5) og Bærestængerne skal du lave af Akacietræ og overtrække med Guld. (6) Derpå skal du opstille det foran Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdets Ark, foran Sonedækket oven over Vidnesbyrdet der, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. (7) På det skal Aharón brænde vellugtende Røgelse; hver Morgen, når han gør Lamperne i Stand, skal han antænde den. (8) Og når Aharón sætter Lamperne på Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt Røgelseoffer for HERRENs Åsyn fra Slægt til Slægt. (9) I må ikke ofre et lovstridigt Røgelseoffer derpå, ej heller Brændofre eller Afgrødeofre, lige så lidt som I må udgyde Drikofre derpå. (10) Men een Gang om Året skal Aharón skaffe Soning på dels Horn; med noget af Forsoningssyndofferets Blod skal han een Gang om Året skaffe Soning på det, Slægt efter Slægt. Det er højhelligt for HERREN.


Parašàt Teṣavvè: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2003–2004 Olve Utne
Oppdatert 1. november 2004 - 17. ḥešván 5765