Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Vajjaqhél

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Anden Mosebog, kap. 35:1—38:20

2. Mosebog 35

(1) Mošè kaldte hele Jisraéliternes Menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad JHVH har pålagt eder at gøre: (2) I seks Dage må der arbejdes, men på den syvende Dag skal I holde Helligdag, en fuldkommen Hviledag for JHVH. Enhver, der den Dag udfører noget Arbejde, skal lide Døden. (3) På Sabbatsdagen må I ikke gøre Ild i nogen af eders Boliger.

(4) Derpå sagde Mošè til hele Jisraéliternes Menighed: Dette er, hvad JHVH har påbudt: (5) I skal tage en Offerydelse til JHVH af, hvad I ejer. Enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, JHVHs Offerydelse, Guld, Sølv, Kobber, (6) violet og rødt Purpurgatn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, (7) rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ, (8) Olie til Lysestagen, vellugtende Stofer til Salveolien og Røgelsen, (9) Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning på Efoden og Brystskjoldet. (10) Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad JHVH har påbudt: (11) Boligen med dens Teltdække og Dække, dens Kroge, Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, (12) Arken med Bærestængerne, Sonedækket og det indre Forhæng, (13) Bordet med dets Bærestænger og alt dets Tilbehør og Skuebrødene, (14) Lysestagen med dens Tilbehør, dens Lamper og Olien til Lysestagen, (15) Røgelsealteret med dets Bærestænger, Salveolien og Røgelsen. Forhænget til Boligens Indgang, (16) Brændofferalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen med dens Fodstykke, (17) Forgårdens Omhæng, dens Piller og Fodstykker og Forhænget til Forgårdens Indgang, (18) Boligens og Forgårdens Pæle med Reb, (19) Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aharón og hans Sønners Klæder til Brug ved Præstetjenesten.

(20) Da forlod hele Jisraéliternes Menighed Mošè. (21) Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Ånd tilskyndede ham, kom med JHVHs Offerydelse til Opførelsen af Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder. (22) De kom dermed, både Mænd og Kvinder; enhver, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet dertil, kom med Spænder, Ørenringe, Fingerringe og Halssmykker, alle Hånde Guldsmykker. Og enhver, der vilde vie JHVH en Gave af Guld, kom dermed. (23) Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed. (24) Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med JHVHs Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed. (25) Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus. (26) Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehårene. (27) Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen på Efoden og Brystskjoldet (28) og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen. (29) Enhver Mand og Kvinde af Jisraéliterne, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet til at bringe, hvad der krævedes til Udførelsen af alt det Arbejde, JHVH gennem Mošè havde påbudt, bragte det som en frivillig Gave til JHVH.

(30) Derpå sagde Mošè til Jisraéliterne: Se, JHVH har kaldet Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Jehudás Stamme (31) og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde (32) til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber (33) og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde. (34) Og tillige har han givet både ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig. (35) Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udføre alskens Udskæringsarbejde, Kunstvævning, broget Vævning af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og Byssus og almindelig Vævning, så de kan udføre alt Slags Arbejde og udtænke Kunstværker.

36-1. Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem JHVH har givet Kunstsnilde og Kløgt, så de forstår sig på Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad JHVH har påbudt.

2. Mosebog 36

(2) Derpå tilkaldte Mošè Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mænd, hvem JHVH havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte følte sig tilskyndet til at give sig i Lag med Udførelsen af Arbejdet. (3) Og de modtog af Mošè hele den Offerydelse, Jisraéliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opførelse, for at det kunde blive udført. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen. (4) Da kom alle de kunstforstandige Mænd, der udførte alt Arbejdet ved Helligdommen, hver fra den Del af Arbejdet, han var beskæftiget med, (5) og sagde til Mošè: «Folket kommer med mere, end der kræves til Udførelsen af det Arbejde, JHVH har påbudt!» (6) Da bød Mošè, at følgende Kundgørelse skulde udråbes i Lejren: «Hverken Mænd eller Kvinder skal yde mere som Offergave til Helligdommen!» Så hørte Folket op med at komme med Gaver. (7) Og det, der var ydet, var dem nok til at udføre hele Arbejdet, ja mer end nok.

(8) Så lavede alle de kunstforstandige Mænd blandt dem, der deltog i Arbejdet, Boligen, ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn; han lavede dem med Keruber på i Kunstvævning, (9) hvert Tæppe otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Mål. (10) Han syede Tæpperne sammen, fem og fem. (11) I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, satte han Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes satte han Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke; (12) han satte halvtredsindstyve Løkker på det ene Tæppe og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke, Løkke lige over for Løkke. (13) Derpå lavede han halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgjorde et Hele.

(14) Fremdeles lavede han Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her lavede han elleve Tæpper, (15) hvert Tæppe tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Mål. (16) De fem af Tæpperne syede han sammen for sig og de seks for sig, (17) og han satte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke. (18) Og han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenføje Teltdækket med, så det udgjorde et Hele. (19) Fremdeles lavede han over Teltdækket et Dække af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.

(20) Derpå lavede han Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op, (21) hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt, (22) og på hvert Bræt to indbyrdes forbundne Tapper; således indrettede han det ved alle Boligens Brædder. (23) Af Brædderne, som han lavede til Boligen, var tyve til Sydsiden, (24) og til de tyve Brædder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt. (25) Andre tyve Brædder lavede han til Boligens anden Side, som vendte mod Nord, (26) med fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til hvert Bræt. (27) Og til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brædder. (28) Til Boligens Baghjørner lavede han to Brædder, (29) der bestod af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den første Ring; således indrettede han dem begge for at danne de to Hjørner. (30) Altså blev der til Bagsiden otte Brædder med tilhørende seksten Fodstykker af Sølv, to til hvert Bræt. (31) Derpå lavede han Tværstænger af Akacietræ, fem til de Brædder, der dannede Boligens ene Side, (32) fem til de Brædder, der dannede Boligens anden Side, og fem til de Brædder, der dannede Boligens Bagside mod Vest; (33) den mellemste Tværstang lavede han således, at den midt på Brædderne nåede fra den ene Ende af Væggen til den anden. (34) Brædderne overtrak han med Guld, og deres Ringe, som Tværstængerne skulde stikkes i, lavede han af Guld, og Tværstængerne overtrak han med Guld.

(35) Derpå lavede han Forhænget af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, han lavede det i Kunstvævning med Keruber på, (36) og han lavede dertil fire Piller af Akacietræ, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpå lavede han af Guld, og han støbte fire Fodstykker af Sølv til dem. (37) Derpå lavede han et Forhæng til Teltets Indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning (38) og dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Bånd han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.

2. Mosebog 37

(1) Derpå lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj, (2) og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den. (3) Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side af den. (4) Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld; (5) så stak han Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem. (6) Derpå lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt, (7) og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket, (8) den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne således, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender. (9) Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.

(10) Derpå lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt, (11) og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det. (12) Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen. (13) Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben. (14) Lige ved Listen sad Ringene til at stikke Bærestængerne i, så at man kunde bære Bordet. (15) Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres. (16) Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.

(17) Derpå lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, således at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den; (18) seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side. (19) På hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, (20) men på selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, (21) et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den. (22) Bægrene og Armene var i eet med den, så at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld. (23) Derpå lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld. (24) En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.

(25) Derpå lavede han Røgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det. (26) Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om; (27) og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem; (28) Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld. (29) Han tilberedte også den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Røgelse, som Salveblanderne laver den.

2. Mosebog 38

(1) Derpå lavede han Brændofferalteret af Akacietræ, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet, og tre Alen højt. (2) Han lavede Horn til dets fire Hjørner, således at de var i eet dermed, overtrak det med Kobber (3) og lavede alt Alterets Tilbehør, Karrene, Skovlene, Skålene, Gaflerne og Panderne; alt dets Tilbehør lavede han af Kobber. (4) Derpå omgav han Alteret med et flettet Kobbergitter neden under dets Liste, således at det nåede op til Alterets halve Højde. (5) Derefter støbte han fire Ringe til Kobbergitterets fire Hjørner til at stikke Bærestængerne i. (6) Bærestængerne lavede han at Akacietræ og overtrak dem med Kobber. (7) Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider, for at det kunde bæres med dem. Han lavede det hult af Brædder.

(8) Derpå lavede han Vandkummen med Fodstykke af Kobber og brugte dertil Spejle, som tilhørte Kvinderne, der gjorde Tjeneste ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.

(9) Derpå indrettede han Forgården: Til Sydsiden det hundrede Alen lange Forgårdsomhæng af tvundet Byssus (10) med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne. (11) Til Nordsiden hundrede Alen med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne. (12) Til Vestsiden det halvtredsindstyve Alen lange Omhæng med ti Piller og ti Fodstykker og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne. (13) Og til Forsiden mod Øst, der var halvtredsindstyve Alen bred, (14) det femten Alen lange Omhæng med fire Piller og tre Fodstykker til den ene Side af Indgangen, (15) og det femten Alen lange Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker til den anden Side af Indgangen. (16) Alle Omhæng rundt om Forgården var af tvundet Byssus, (17) Fodstykkerne til Pillerne af Kobber,men deres Knager og Bånd af Sølv; alle Pillernes Hoveder var overtrukket med Sølv; og de havde Bånd af Sølv. (18) Forhænget til Forgårdens Indgang var af violet og rødt Purpurgarn i broget Vævning, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, tyve Alen langt og fem Alen højt, svarende til Bredden på Forgårdens Omhæng. (19) Dertil hørte fire Piller med fire Fodstykker af Kobber; Knagerne var af Sølv og Overtrækket på Hovederne og Båndene ligeledes af Sølv. (20) Alle Pælene til Boligen og Forgården rundt om var af Kobber.


Parašàt Vajjaqhél: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2003–2004 Olve Utne
Oppdatert 1. november 2004 - 17. ḥešván 5765