Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parasjàt Vajjikrá

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Tredje Mosebog, kap. 1:1—5:26

3. Mosebog 1

(1) JHVH kaldte på Mosjè og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde: (2) Tal til Jisraeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe JHVH en Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller Småkvæget.

(3) Skal hans Offergave af Hornkvæget være et Brændoffer, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer; til Åbenbaringsteltets Indgang skal han bringe det for at vinde JHVHs Velbehag. (4) Så skal han lægge sin Hånd på Brændofferdyrets Hoved, for at det kan vinde ham JHVHs Velbehag, idet det skaffer ham Soning. (5) Derpå skal han slagte den unge Okse for JHVHs Åsyn, og Aharóns Sønner, Præsterne, skal frembære Blodet, og de skal sprænge Blodet rundt om på Alteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. (6) Så skal han flå Huden af Brændofferdyret og skære det i Stykker, (7) og Aharóns Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden; (8) og Aharóns Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret. (9) Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand, og Præsten skal bringe det hele som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH.

(10) Hvis hans Offergave, der skal bruges som Brændoffer, tages at Småkvæget, af Fårene eller Gederne, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer. (11) Han skal slagte det for JHVHs Åsyn ved Alterets Nordside, og Aharóns Sønner, Præsterne skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret. (12) Så skal han skære det i Stykker, og Præsten skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret. (13) Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand. Så skal Præsten frembære det hele og bringe det som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH.

(14) Er hans Offergave til JHVH et Brændoffer af Fuglene, da skal Offergaven, han vil bringe, tages af Turtelduerne eller Dueungerne; (15) Præsten skal frembære den til Alteret og knække Halsen på den og bringe Hovedet som Røgoffer på Alteret, og dens Blod skal udpresses mod Alterets Side. (16) Så skal han udtage Kroen med dens Indhold og kaste den på Askedyngen ved Alterets Østside. (17) Derpå skal han rive Vingerne løs på den uden dog at skille dem fra Kroppen. Så skal Præsten bringe den som Røgoffer på Alteret på Brændet over Ilden; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH.

3. Mosebog 2

(1) Når nogen vil frembære et Afgrødeoffer som Offergave for JHVH, skal hans Offergave bestå af fint Hvedemel, og han skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå. (2) Og han skal bringe det til Aharóns Sønner, Præsterne; og Præsten skal tage en Håndfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH; (3) men Resten af Afgrødeofferet skal tilfalde Aharón og hans Sønner som en højhellig Del af JHVHs Ildofre.

(4) Men når du som Offergave vil bringe et Afgrødeoffer af Bagværk fra Bagerovnen, skal det bestå af fint Hvedemel, usyrede Kager, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie. (5) Er derimod din Offergave et Afgrødeoffer, bagt på Plade, så skal det bestå af usyret fint Hvedemel, rørt i Olie; (6) du skal bryde det i Stykker og hælde Olie derover. Det er et Afgrødeoffer. (7) Men er din Offergave et Afgrødeoffer, bagt i Pande, skal det tilberedes af fint Hvedemel med Olie. (8) Det Afgrødeoffer, der tilberedes af disse Ting, skal du bringe JHVH; man skal bringe det til Præsten, og han skal bære det hen til Alteret; (9) og Præsten skal af Afgrødeofferet udtage det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH. (10) Men Resten af Afgrødeofferet skal tilfalde Aharón og hans Sønner som en højhellig Del af JHVHs Ofre.

(11) Intet Afgrødeoffer, som I bringer JHVH, må tilberedes syret; thi Surdejg eller Honning må I aldrig bringe som Røgoffer, som Ildoffer for JHVH. (12) Kun som Offergave af Førstegrøde må I frembære disse Ting for JHVH, men de må ikke komme på Alteret til en liflig Duft. (13) Og du skal komme Salt i enhver Afgrødeoffergave, du frembærer, du må ikke undlade at komme din Guds Pagts Salt i dit Afgrødeoffer, men du skal frembære Salt med enhver af dine Offergaver.

(14) Dersom du vil frembære JHVH et Afgrødeoffer af Førstegrøden, skal det, du frembærer som Afgrødeoffer af din Førstegrøde, være friske Aks, ristede over Ilden, knuste, af nyhøstet Korn; (15) og du skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå. Det er et Afgrødeoffer, (16) Al Røgelsen og det, som skal ofres af de knuste Aks og Olien, skal Præsten bringe som Røgoffer, et Ildoffer for JHVH.

3. Mosebog 3

(1) Men er hans Offergave et Takoffer, så skal det, hvis han bringer det af Hornkvæget, være et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer JHVH. (2) Han skal lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret ved Indgangen til Åbenbaringsteltet; og Aharóns Sønner, Præsterne, skal sprænge Blodet rundt om på Alteret. (3) Så skal han af Takofferet som Ildoffer for JHVH frembære Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene, (4) begge Nyrerne med det Fedt. som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne. (5) Og Aharóns Sønner skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet på Brændet, der ligger på Ilden, et Ildoffer til en liflig Duft for JHVH.

(6) Men hvis hans Offergave, der bringes som Takoffer til JHVH, tages af Småkvæget, skal det være et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer. (7) Er den Offergave, han vil bringe. et Lam, skal han bringe det hen for JHVHs Åsyn (8) og lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret foran Åbenbaringsteltet, og Aharóns Sønner skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret. (9) Så skal han af Takofferet som Ildoffer for JHVH frembære Fedtet, hele Fedthalen, skilt fra Rygraden, Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene, (10) begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne. (11) Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise for JHVH.

(12) Men hvis hans Offergave er en Ged, skal han bringe den hen for JHVHs Åsyn (13) og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den foran Åbenbaringsteltet, og Aharóns Sønner skal sprænge Blodet rundt om på Alteret. (14) Så skal han deraf frembære som sin Offergave, som et Ildoffer for JHVH, Fedtet, det dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene, (15) begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne. (16) Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt Fedt skal være JHVHs. (17) En evig Anordning skal det være for eder fra Slægt til Slægt, hvor I end bor: Intet Fedt og intet Blod må I nyde!

3. Mosebog 4

(1) Og JHVH talede til Mosjè og sagde: (2) Tal til Jisraeliterne og sig: Når nogen af Vanvare forsynder sig mod noget af JHVHs Forbud og overtræder et af dem, da skal følgende iagttages:

(3) Er det den salvede Præst, der forsynder sig, så der pådrages Folket Skyld, skal han for den Synd, han har begået, bringe JHVH en lydefri ung Tyr som Syndoffer. (4) Han skal føre Tyren hen til Åbenbaringsteltets Indgang for JHVHs Åsyn og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den for JHVHs Åsyn, (5) og den salvede Præst skal tage noget af Tyrens Blod og bringe det ind i Åbenbaringsteltet, (6) og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for JHVHs Åsyn foran Helligdommens Forhæng; (7) og Præsten skal stryge noget af Blodet på Røgelsealterets Horn for JHVHs Åsyn, det, som står i Åbenbaringsteltet; Resten af Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. (8) Men alt Syndoffertyrens Fedt skal han tage ud Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene, (9) begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne, (10) på samme Måde som det udtages af Takofferoksen. Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Brændofferalteret. (11) Men Tyrens Hud og alt dens Kød tillige med dens Hoved, Skinneben, Indvolde og Skarn, (12) hele Tyren skal han bringe uden for Lejren til et urent Sted, til Askedyngen, og brænde den på et Bål af Brænde; oven på Aske; dyngen skal den brændes.

(13) Men hvis det et hele Jisraéls Menighed, der forser sig, uden at Forsamlingen ved af det, og de har overtrådt et af JHVHs Forbud og derved pådraget sig Skyld, (14) da skal Forsamlingen, når den Synd, de har begået mod Forbudet, bliver kendt, bringe en ung, lydefri Tyr som Syndoffer; de skal føre den hen foran Åbenbaringsteltet, (15) og Menighedens Ældste skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved for JHVHs Åsyn, og man skal slagte den for JHVHs Åsyn. (16) Derpå skal den salvede Præst bringe noget af Tyrens Blod ind i Åbenbaringsteltet, (17) og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for JHVHs Åsyn foran Forhænget; (18) og han skal stryge noget af Blodet på Hornene af Alteret, som står for JHVHs Åsyn i Åbenbaringsteltet; Resten af Blodet skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet, (19) Men alt, Fedtet skal han tage ud og bringe det som Røgoffer på Alteret. (20) Derpå skal han gøre med Tyren på samme Måde som med den før nævnte Syndoffertyr. Da skal Præsten skaffe dem Soning, så de finder Tilgivelse. (21) Så skal Tyren bringes uden for Lejren og brændes på samme Måde som den før nævnte Tyr. Det er Menighedens Syndoffer.

(22) Men hvis det er en Øverste. der forsynder sig og af Vanvare overtræder et af JHVHs Forbud og derved på drager sig Skyld, (23) og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal den Offergave, han bringer, være en lydefri Gedebuk. (24) Han skal lægge sin Hånd på Bukkens Hoved og slagte den der, hvor Brændofferet slagtes for JHVHs Åsyn. Det er et Syndoffer. (25) Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Brændofferalterets Fod. (26) Og alt dets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret ligesom Fedtet fra Takofferet. Da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd, så han finder Tilgivelse.

(27) Men hvis det er en af Almuen, der af Vanvare forsynder sig ved at overtræde et af JHVHs Forbud og derved pådrager sig Skyld, (28) og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for den Synd, han har begået, være en lydefri Ged. (29) Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte Syndofferet der, hvor Brændofferet slagtes. (30) Præsten skal tage noget af Gedens Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets Fod. (31) Og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Fedtet tages ud af Takofferet, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for JHVH. Da skal Præsten skaffe ham Soning, så han finder Tilgivelse. (32) Men hvis den Offergave, han vil bringe som Syndoffer, er et Lam, da skal det være et lydefrit Hundyr, han bringer. (33) Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte det som Syndoffer der, hvor Brændofferet slagtes. (34) Og Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, men Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets fod, (35) og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Takofferlammets Fedt tages ud, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på JHVHs Ildofre. Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.

3. Mosebog 5

(1) Hvis nogen, når han hører en Forbandelse udtale, synder ved at undlade at vidne, skønt han var Øjenvidne eller på anden Måde kender Sagen, og således pådrager sig Skyld, (2) eller hvis nogen, uden at det er ham vitterligt, rører ved noget urent, hvad enten det nu er et Ådsel af et urent vildt Dyr eller af urent Kvæg eller urent Kryb, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst, (3) eller når han, uden at det er ham vitterligt, rører ved Urenhed hos et Menneske, Urenhed af en hvilken som helst Art, hvorved man bliver uren, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst, (4) eller når nogen, uden at det er ham vitterligt, med sine Læber aflægger en uoverlagt Ed på at ville gøre noget, godt eller ondt, hvad nu et Menneske kan aflægge en uoverlagt Ed på, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde, (5) så skal han, når han bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde, bekende det, han har forsyndet sig med, (6) og til Bod for den Synd, han har begået, bringe JHVH et Hundyr af Småkvæget, et Får eller en Ged, som Syndoffer; da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd.

(7) Men hvis han ikke evner at give et Stykke Småkvæg, skal han til Bod for sin Synd bringe JHVH to Turtelduer eller Dueunger, en som Syndoffer og en som Brændoffer. (8) Han skal bringe dem til Præsten, og Præsten skal først frembære den, der skal bruges til Syndoffer; han skal knække Halsen på den ved Nakken uden at rive Hovedet helt af (9) og stænke noget af Syndofferets Blod på Alterets Side, medens Resten af Blodet skal udpresses ved Alterets Fod. Det er et Syndoffer. (10) Men den anden skal han ofre som Brændoffer på den foreskrevne Måde; da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.

(11) Men hvis han ej heller evner at give to Turtelduer eller Dueunger, skal han som Offergave for sin Synd bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel til Syndoffer, men han må ikke hælde Olie derover eller komme Røgelse derpå, thi det er et Syndoffer. (12) Han skal bringe det til Præsten, og Præsten skal tage en Håndfuld deraf, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret oven på JHVHs Ildofre. Det er et Syndoffer. (13) Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået på en af de nævnte Måder, så han finder Tilgivelse. Resten skal tilfalde Præsten på samme Måde som Afgrødeofferet.

(14) JHVH talede fremdeles til Mosjè og sagde: (15) Når nogen gør sig skyldig i Svig og af Vanvare forsynder sig mod JHVHs Helliggaver, skal han til Bod derfor som Skyldoffer bringe JHVH en lydefri Væder af Småkvæget, der er vurderet til mindst to Sølvsekel efter hellig Vægt; (16) og han skal give Erstatning for, hvad han har forsyndet sig med over for det hellige, med Tillæg af en Femtedel af Værdien) Han skal give Præsten det, og Præsten skal skaffe ham Soning ved Skyldoffervæderen, så han finder Tilgivelse. (17) Når nogen, uden at det er ham vitterligt, synder ved at overtræde et af JHVHs Forbud, så han bliver skyldig og pådrager sig Skyld, (18) da skal han af Småkvæget bringe en lydefri Væder, der er taget god, som Skyldoffer til Præsten, og Præsten skal skaffe ham Soning for den uforsætlige Synd, han har begået, uden at den var ham vitterlig, så han finder Tilgivelse. (19) Det er et Skyldoffer; han har pådraget sig Skyld over for JHVH.

(20) JHVH talede fremdeles til Mosjè og sagde: (21) Når nogen forsynder sig og gør sig skyldig i Svig mod JHVH, idet han frakender sin Næste Retten til noget, der var ham betroet, et Håndpant eller noget, han har røvet, eller han aftvinger sin Næste noget, (22) eller han finder noget, som er tabt, og nægter det, eller han aflægger falsk Ed angående en af alle de Ting, som Mennesket forsynder sig ved at gøre, (23) så skal han, når han har forsyndet sig og føler sig skyldig, tilbagegive det, han har røvet, eller det, han har aftvunget, eller det, som var ham betroet, eller det tabte, som han har fundet, (24) eller alt det, hvorom han har aflagt falsk Ed; han skal erstatte det med dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel. Han skal give den retmæssige Ejer det, den Dag han gør Bod. (25) Og til Bod skal han af Småkvæget bringe JHVH en lydefri Væder, der er taget god; som Skyldoffer skal han bringe den til Præsten. (26) Da skal Præsten skaffe ham Soning for JHVHs Åsyn, så han finder Tilgivelse for enhver Ting, hvorved man pådrager sig Skyld.


Parasjàt Vajjikrá: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2005 Olve Utne
Oppdatert 31. januar 2005 - 21. šebát 5765