Hassafon > Judaica >

Ṭaŋamé miqrá, ṭàŋamím ✡ טַֽעֲמֵי מִקְרָא, טַֽעֲמִים
Bibelkantillasjon | Bible cantillation


Tradisjonell sefardisk | Traditional Sephardi

(Vesteuropéiske, italienske, nordafrikanske og syriske tradisjonar. |

Western European, Italian, North African, and Syrian traditions)

Jerusalem-sefardisk | Jerusalem Sephardi

Den jerusalem-sefardiske tradisjonen har først og fremst syrisk opphav og blir mykje bruka blant sefardiske jødar frå Balkan og Syria, og i tillegg i fleire og fleire sefardiske og mizraḥiske meinigheiter i Israel og andre stader.

Denne tradisjonen tek utgangspunkt i den arabiske musikkens maqāmāt meir enn i den klassiske forståinga av det masoretiske systemet av ṭàŋamím.


Aškenazisk | Ashkenazi


Témaní (Jemenittisk | Yemeni)


Andre tradisjonar | Other traditions

Til toppen

Skrivarstuå ©2003–2005 Olve Utne
Oppdatert (Updated) 4. februar 2005 / 25 šebáṭ 5765