Hassafon > Talmúd >

Mišná ✡ מִשְׁנָה

 

Inndelinga av Mišná

Séder (1–6)

Massèkhet (1–63)

1: Zeraŋím

‘Frø’:
Jordbrukslovar.
(11 massekhtót)

1 Berakhót Velsigningar — særleg dei til dagleg bruk.
2 Pē’á hjørne — dei delane av åker og avling som skal overlatast til fattige.
3 Demáj tvilsom — grønsaker ein ikkje veit om ein har betalt tiende av.
4 Kil’àjim ulike slag — forbodne kombinasjonar av plantar, dyr og klede.
5 Šebiŋít sjuande — sabbatsår.
6 Terumót grødeoffer — til prestane.
7 Màŋasrót tiende — til levittane.
8 Màŋasér šēní andre tiendet — skal brukast i Jerusalem.
9 Ḥallá  
10 ŋOrlá forskinn — uomskorne frukter og tre.
11 Bikkurím første frukter — bringast til Tempelet.

2: Moŋéd

‘Høgtid’:
šabbát,
helgedagar og
fastedagar.
(12 massekhtót.)

12 Šabbát sabbaten.
13 ŋÉrubín kombinasjonar — unntaksreglar m.m. for å gjera šabbáten enklare.
14 Pesaḥím  
15 Šekalím om den årlege skatten på ein halv sølvsjekel til støtte for gudstenesta i Tempelet.
16 Jomá  
17 Sukká lauvhyttefesten.
18 Bēṣá = Jom tób om kva arbeid som er tillate eller forbode på helgedagar.
19 Róš haššaná om den jødiske nyårsdagen på 1. tishré.
20 Tàŋanít faste.
21 Megillá Esters bok — lovane for purím.
22 Moŋéd katán om halvhelgedagane mellom første og siste dag-(ar) av pèsaḥ og sukkót
23 Ḥagigá  

3: Naším

‘Kvinner’:
Ekteskap,
skilsmisse og
kontraktar.
(7 massekhtót.)

24 Jebamót levirat-ekteskap.
25 Ketubbót bryllupskontraktar og avtalar.
26 Nedarím løfte og anullering av dei.
27 Nazír  
28 Sotá mistenkt kvinne
29 Gittín skilsmissedokument.
30 Kiddušín truloving.

4: Nezikín

‘Skadar’:
Finanslovar
og rettsvesen.
(10 massekhtót.)

31 Babá kammá (første porten) - om skadeverk, tjuveri, ran, personskadar og retten til erstatning.
32 Babá meṣiŋá (mellomste porten) - finansar, innskot, renter og lån.
33 Babá batrá (siste porten) - sosialpolitikk, eigedom, kjøp og sal, sikkerheit, arv og dokument.
34 Sanhedrín rettsvesen, prosessar og strafferett.
35 Makkót (striper)
36 Šebuŋót (eidar)
37 ŋEdujjót (vitnesbyrd) - ei samling av rettsavgjersler.
38 ŋAbodá zará (avgudsdyrking)
39 Abót (fedrar) - samling av etiske utsagn
40 Horajót (avgjersler) - rettsavgjersler og religiøse avgjersler som var fatta på feil grunnlag.

5: Kodaším

‘Heilage ting’:
Ofring og
Tempelet.
(11 massekhtót.)

41 Zebaḥím  
42 Menaḥót  
43 Ḥullín  
44 Bekhorót  
45 ŋArakhín  
46 Temurá  
47 Keritót  
48 Meŋilá  
49 Tamíd  
50 Middót  
51 Kinním  

6: Táhorót

«Reinskap»:
Rituell
reinskap og
ureinskap.
(12 massekhtót.)

52 Kēlím  
53 Ohalót  
54 Negaŋím  
55 Pará  
56 Tàharót  
57 Mikvót = Mikva’ót  
58 Niddá  
59 Makhširín  
60 Zabím  
61 Tebul-jóm  
62 Jadàjim  
63 ŋOkaṣín  

 

Lenkjer / Links

Babylonian Talmud (NTPS 1916)

"New edition of the Babylonian Talmud - original text, edited, corrected, formulated and translated into English" (Under arbeid / Under construction)
(Breslov.com)

GATES to the TALMUD

Innføring i Talmúd etter instruksar frå den sjuande Lubavitcher rebben.

A Page from the Babylonian Talmud

Med utgangspunkt i ein faksimile av ei side frå Talmúd kan du her klikke deg fram til mykje informasjon om korleis Talmúd er oppbygd. "Sideoppsettet for Talmúd Bablí (Den babylonske talmud) er mesta uendra sidan dei tidlege trykte utgåvene frå Italia. Kring 25 massekhtót vart trykte av Joshua og Gershom Soncino i tida 1484-1519, og i 1520-1530 gav den kristne Daniel Bomberg ut den første fullstendige trykte utgåva av Talmúd Bablí. Desse utgåvene etablerte det etterkvart velkjente oppsettet med originalteksten i vanleg hebraisk kvadratskrift midt på sida, omgjeven av kommentarar (Rashi, Tosafot) trykt i "rashiskrift" mot kantane av sida. Sideinndelinga (og sidetala) frå Bomberg-utgåva er vorte bruka i alle fullstendige utgåver av Talmúd Bablí til dags dato." Ved professor Eliezer Segal.

Pirke Avos (Los Angeles, California, USA)

Omsetjing og kommentar av Pirqé abót ("Fedrane") - ein av traktatane i Mišná frå eit aškenazisk ortodokst mussár-perspektiv. Ved Fred Toczek.

WebShas - Index to the Talmud

"Målet for WebShas er å tilby ein bibliografi for Talmúd. Med andre ord vil eg gjerne vise kvar i Talmúd dei tinga dei er interesserte i er drøfta." Ved Mordechai Torczyner .

MTR Torah Freeware (Israel)

MS-DOS-basert gratisprogramvare med mange av hovudverka frå jødisk religion. Programvaren er utvikla av Mechon Mamre - ei gruppe av torá-lærde i Israel som lever direkte etter boda i Mišné Torá og oppfordrar andre aktivt til å gjera som dei. Programpakken inneheld eit søkeprogram og den fullstendige teksten av desse verka:

Mišná, Toseftá, Talmud Jerušalmí, Talmúd Bablí

Vent og sjå...

Editions

Modern commentaries and introductions

Bei Amazon.de anzukaufen
Til toppen

Skrivarstuå ©2000–2004 Olve Utne
Oppdatert (updated) 9. februar 2003 - 7. adár I 5763