Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Šeminí: Derúš

Kjem seinare.


Parašàt Šeminí: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2004 Olve Utne
Oppdatert 11. november 2004 - 27. ḥešván 5765