Skrivarstuå> Bokhyllå >

E-tekstane / The E-texts

 

Publiserte tekstar / Published texts

Nr.
No.
Forfattar
Author
Tittel
Title
1. utg.
1. ed.
E-utgåve
E-edition
008 Sivertsen, P. E. Maalet i Hemna 1906 03.01.2002
 

Uferdige tekster / Unfinished texts

? Utne, Olve (1965-) Nokre aspekt ved transkripsjonsmåte og tonalitet i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre (hovudoppgåve i musikkvitskap) 1996
? Høyem, O. J. Den helige saga - mesta etter J. T. A. Tangs Haandbog i Den hellige Historie - omvølt og utgjevi paa nytt lag av trønderlage 1901
Til toppen

Skrivarstuå - Copyright 2000-2002 - Olve Utne
Oppdatert (Updated) - 24.01.2002