Hassafon > Sefarím >

Talmúd — תַּלְמוּד

 

I vanleg rabbanittisk jødedom (m.a.o. dei fleste jødiske retningar i vår tid) seier ein at Toráen har to hovudformer:

  1. תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב Torá šebbikhtáb — den skriftlege Toráen
  2. תּוֹרָה שֶׁבְּעַל־פֶּה Torá šebbeŋal pé — den munnlege Toráen

Både den skriftlege og den munnlege Toráen blir sagt å ha vorte gjevne åt Moses på Sinaifjellet.

Den skriftlege Toráen svarar i snever forstand til Toráen (Mosebøkene), eller i vidare forstand heile Tanákh (den jødiske Bibelen). Den munnlege Toráen svarar i snever forstand til Talmúd, og i vidare forstand til alle ikkje-bibelske religiøse verk i den rabbanittiske tradisjonen.

Kva er Talmúd?

Talmúd, slik ordet blir bruka i dag, er fellesnamnet for verket Mišná og dei to viktigaste kommentarverka til MišnáTalmúd jerúšalmí (òg kalla Den jerusalemske Talmúd, Talmúd èreṣ-jisraelí, Den israelske Talmúd og Den palestinske Talmúd) og Talmúd bablí (òg kalla Den babylonske Talmúd, eller rett og slett Talmúd).

Mišná

Foreløpig er éin «massèkhet» (‘traktat’) ferdig omsett og lagt ut her på Haṣṣafón:

Massekhtót under omsetjing:

Talmúd jerúšalmí

Talmúd bablí

Lenkjer / Links

Babylonian Talmud (NTPS 1916)

“New edition of the Babylonian Talmud - original text, edited, corrected, formulated and translated into English” (Under arbeid / Under construction) (Breslov.com)

GATES to the TALMUD

Innføring i Talmúd etter instruksar frå den sjuande Lubavitcher rebben.

A Page from the Babylonian Talmud

Med utgangspunkt i ein faksimile av ei side frå Talmúd kan du her klikke deg fram til mykje informasjon om korleis Talmúd er oppbygd. «Sideoppsettet for Talmúd bablí (Den babylonske talmud) er mesta uendra sidan dei tidlege trykte utgåvene frå Italia. Kring 25 traktatar vart trykte av Joshua og Gershom Soncino i tida 1484-1519, og i 1520–1530 gav den kristne Daniel Bomberg ut den første fullstendige trykte utgåva av Talmúd bablí. Desse utgåvene etablerte det etterkvart velkjente oppsettet med originalteksten i vanleg hebraisk kvadratskrift midt på sida, omgjeven av kommentarar (Rashi, Tosafot) trykt i ‘rashiskrift’ mot kantane av sida. Sideinndelinga (og sidetala) frå Bomberg-utgåva er vorte bruka i alle fullstendige utgåver av Talmúd Bablí til dags dato.» Ved professor Eliezer Segal.

Pirke Avos (Los Angeles, California, USA)

Omsetjing og kommentar av Pirké abót (‘Fedrane’), ein av traktatane i Mišná, frå eit aškenazisk ortodokst mussár-perspektiv. Ved Fred Toczek.

WebShas - Index to the Talmud

“Målet for WebShas er å tilby ein bibliografi for Talmúd. Med andre ord vil eg gjerne vise kvar i Talmúd dei tinga dei er interesserte i er drøfta.” Ved Mordechai Torczyner.

MTR Torah Freeware (Israel)

MS-DOS-basert gratisprogramvare med mange av hovudverka frå jødisk religion. Programvaren er utvikla av Mechon Mamre - ei gruppe av torá-lærde i Israel som lever direkte etter boda i Mišné Torá og oppfordrar andre aktivt til å gjera som dei. Programpakken inneheld eit søkeprogram og den fullstendige teksten av desse verka:

Mišná, Toseftá, Talmud jerúšalmí, Talmúd bablí

Vent og sjå...

Editions

Modern commentaries and introductions

Bei Amazon.de anzukaufen
Til toppen

Skrivarstuå ©2000–2004 Olve Utne
Oppdatert (updated) 9. februar 2003 - 7. adár I 5763