Hassafon >

Om skrivemåten av hebraiske og araméiske ord her på Hassafon

>> Ordliste over jødiske termar
>> Det hebraiske alfabetet
>> Datakoding av hebraisk

Skrivemåten av hebraiske og araméiske ord her på Hassafon skil seg litt ut frå det som ellers har vore vanleg her til lands — for eksempel har det vore vanleg å skrive begge harkelydane som ch som på tysk. Ettersom dei fleste er mykje meir vant til engelsk enn tysk i dag, så fører dette lett til misforståingar, og ein trur lett at ord med ch- skal uttalast som tsj- eller sj-. Skrivemåtane /kh er mykje vanskelegare å tolke feil...

Dei hebraiske orda er skrivne med aksentar på dei betonte vokalane (f.eks. séder, Tanákh). Dette gjer det litt vanskelegare å bruke søkemotoren, men det gjer det samtidig mykje lettare å lære seg rett uttale.

Her er eit samandrag av dei viktigaste punkta:

Til toppen

Skrivarstuå ©2000–2005 Olve Utne
Oppdatert (Updated) 28. januar 2005 - 18. šebát 5765