Innleiingsdel
I    -  Tonalitetsspørsmålet i etnomusikologien

II   -  Om musikknotasjonen
III  -  Musikkmiljøet på Nordmøre
IV   -  Magnhild Havdal Almhjell og opptaka etter henne
V    -  Statistisk behandling av materialet
VI   -  Tonal gravitasjon
VII  -  Melodisk analyse
VIII -  Konklusjon
IX   -  Notar og kjeldor

I — Tonalitetsspørsmålet i etnomusikologien

Under arbeid... / Under construction

Send meg gjerne e-post om du har kommentarar, spørsmål eller forslag til nye peikarar.

Please send me a mail if you have any questions/remarks or want to suggest a new link.